آموزش برنامه نويسي سي شارپ : آشنايي با متغير String

آموزش برنامه نويسي سي شارپ : آشنايي با متغير String

جلسه پنچم (قسمت دوم) : آشنايي با متغير String

آموزش برنامه نويسي سي شارپ متد Constroctur

 

در اين جلسه ميخواهيم بيشتر با متغير String آشنا شويم و نکات بيشتري را ياد بگيريم. قبل از مشاهده اين آموزش، بر روي اين لينک کليک کنيد و جلسه قبل را مطالعه کنيد.

 

نکاتي در مورد کاراکتر ها در String :

در سي شارپ، شما نميتوانيد يک رشته را درون يک رشته ديگر قرار دهيد. به مثال زير توجه کنيد.

 

static void Main(string [] args)
{
string Name = “Amin ” “MyName” ” Makarem”;

}

در مثال بالا، من در بین عبارت “Amin Makarem” ، یک رشته ی دیگر ایجاد کردم به نام My Name، در چنین شرایطی، با خطا روبرو خواهید شد.

static void Main(string [] args)
{
string Name = “Amin  “MyName”  Makarem”;
}

ایجاد رشته

 

برای رفع خطا، از علامت \ يا Backslash استفاده ميکنيم. همانند زير:

 

class Program
{
static void Main(string [] args)
{
string Name = “Amin \”MyName\” Makarem”;

}

}

در مورد کاراکتر \ يا Backslash بايد بدانيد که نميتوان به تنهايي از اين کاراکتر استفاده کرد. به مثال زير توجه کنيد.

 

بک اسلش در برنامه
همانطور که مشاهده ميکنيد، برنامه نميتواند کاراکتر \ را به عنوان مقدار قبول کند و ايجاد خطا يا Error ايجاد ميکند.

 

براي رفع چنين خطايي، کافيست از کاراکتر @ ، در قبل از ايجاد مقدار استفاده کنيم. همانند زير:

 

static void Main(string [] args)
{
string Programing = @” Csharp \ C++ \ Java \ python \ C “;

}

توجه کنید که بین کاراکتر @ و کاراکتر ” نباید فاصله باشد.

static void Main(string [] args)
{
string Programing = @” Csharp \ C++ \ Java \ python \ C “;

}

متصل کردن مقادیر به یکدیگر:

میخواهیم چندين متغير ايجاد کنيم با استفاده از علامت + آن ها را به هم متصل کنيم. در جلسه قبل، مشابه چنین مثالی را حل کردیم.

متصل کردن متغیر ها به هم
همانطور که مشاهده ميکنيد، بين هر رشته، متغير هايي را که ايجاد کرديم قرار داده ايم

 

static void Main(string [] args)
{
string Name = “Amin”;
String LastName = “Makarem”;
String Age = “22”;

String Personal = ” my Name is ” + Name + ” And My Full Name is ” + LastName + ” and my age is ” + Age + ” Years old “;

}

اکنون با استفاده از دستور ()Console.WriteLine میتوانیم مقدار درونی متغیر Personal را چاپ کنیم.

static void Main(string [] args)
{
string Name = “Amin”;
String LastName = “Makarem”;
String Age = “22”;

String Personal = ” my Name is ” + Name + ” And My Full Name is ” + LastName + ” and my age is ” + Age + ” Years old “;

Console.WriteLine(Personal);

}

برنامه را اجرا کنید.

 

چاپ مقدار متغیر
همانطور که ميبينيد، تمامي رشته ها و مقدار دروني متغيرها، براي ما چاپ شد.

ميتوانيد با استفاده از عبارت (” “) ، بين دو رشته فاصله ايجاد کنيد. به مثال زير توجه کنيد.

ابتدا، دو متغير ايجاد ميکنيم به نام FirstName و LastName. داخل هر متغير نام خود را به صورت رشته قرار دهيد.

static void Main(string [] args)
{

string FirstName = “Amin”;
String LastName = “Makarem”;

}

سپس یک متغیر دیگر ایجاد کنید به نام YourName.

static void Main(string [] args)
{

string FirstName = “Amin”;
String LastName = “Makarem”;

String YourName;

}

درون متغیر YourName، متغیر های FirstName و Lastname را قرار دهید.

static void Main(string [] args)
{

string FirstName = “Amin”;
String LastName = “Makarem”;

String YourName = FisrtName + LastName;

}

سپس با استفاده از دستور ()Console.WriteLineT مقدار مقدار دروني متغير YourName را چاپ کنيد.

static void Main(string [] args)
{

string FirstName = “Amin”;
String LastName = “Makarem”;

String YourName = FirstName + LastName;
Console.WriteLine(YourName);

}

اکنون اگر برنامه را اجرا کنید، رشته یا مقدار درون متغیر های FirstName و Lastname بدون فاصله از هم، کنار یکدیگر چاپ میشوند. همانند زیر:

چاپ مقدار دروني متغير
رشته یا مقدار درون متغیر های FirstName و Lastname بدون فاصله از هم، کنار یکدیگر چاپ میشوند.

 

ميخواهيم بين اين دو مقدار با استفاده از عبارت (” “) فاصله ايجاد کنيم. همانند زير:

 

ايجاد فاصله بين دو مقدار

 

static void Main(string [] args)
{

string FirstName = “Amin”;
String LastName = “Makarem”;

String YourName = FirstName + (” “) +LastName;

Console.WriteLine(YourName);

}

اکنون اگر برنامه را اجرا کنید، مشاهده میکنید که بین دو مقدار Makarem و Amin فاصله ایجاد شده است. در عبارت (” “)، هرچه بین دو کاراکتر ” ” فاصله ایجاد کنید، فاصله بین دو مقدار Makarem و Amin بیشتر میشود.

در جلسه آینده، با نحوه دریافت ورودی از کاربر (input User) آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید

 

محمد امین مکارم

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

نظر: