آموزش برنامه نویسی سی شارپ: حل يک تمرين با دستورات شرطي

آموزش برنامه نویسی سی شارپ: حل يک تمرين با دستورات شرطي

حل يک تمرين با دستورات if و else

 

حل چند تمرین با سی شارپ

 

در اين جلسه میخواهیم نمرات ۳ درس  يک دانش آموز را در form1 چاپ کنيم و بررسي کنيم که ايا دانش اموز نمره قبولي را کسب کرده است يا خير، در آخر، معدل را در MessageBox، براي کاربر چاپ ميکنيم.

ابتدا بر روی صفحه {form1.cs{design، در پنجره form1 باید ۳ تا Label میسازیم تا ۳ درس را در این صفحه نمایش دهیم. برای ایجاد Label در قسمت سمت چپ بر روی گزینه Toolbox کلیک کنید تا پنجره Toolbox باز شود، سپس بر روی گزینه Label دوبار کلیک کنید تا یک Label برای شما ساخته شود. اکنون به همین نحو، ۳ label بسازید.

 

ايجاد Label
ايجاد ۳ Label در پنجره Form1

 

در جلسات پيش گفتیم که خاصیت ابزار Label این است که یک متن را در پنجره form1 برای کاربر نشان دهد. اکنون ما میخواهیم نام ۳ درس را با استفاده از Label برای کاربر نشان دهیم. بر روی Label1 راست کلیک کنید، سپس گزینه Properties را بزنید تا پنجره Properties مربوط به این Label برای شما باز شود. اکنون در قسمت Text، متن Label1 را به ریاضی تغییر دهید.  ميتوانيد موس را بر روي label نگه داريد و آن را جا به جا کنيد.

 

 

 

سپس به همين شکل، متن Label2 را به فيزيک، و متن Label3 را به شيمي تغيير دهيد. همانند زير:

 

تغيير متن Label
در قسمت text در پنجره Properties مربوط به label مورد نظر، متن text را تغيير دهيد.

 

همين مراحل را براي Label2 و Label3 انجام دهيد. متن Label2 را به شيمي، و متن Label3 را به فيزيک تغيير دهيد. مانند شکل زير:

 

تغيير متن 3 Label

 

ميخواهيم در روبروي هرکدام از درس ها که در تصوير بالا مشاهده ميکنيد، نمره مربوطه را به کاربر نشان دهيم. پس در روبروي هر درس يک Label ايجاد ميکنيم. مانند تصوير زير:

 

ايجاد Label

 

توجه کنبد که Label هاي ايجاد شده را در روبروي نام هر درس قرار ميدهيم. اين Label ها براي نمايش نمرات مربوط به درس هستند. مثلا Label4 براي نمايش نمره درس رياضي ميباشد. سپس بر روي پنجره Form1 راست کليک کنيد و view code را انتخاب کنيد تا به صفحه کدنويسي مربوط به Windows Forms منتقل شويد. همانند زير:

 

کدنويسي
بر روي پنجره Form1 راست کليک کنيد و view code را انتخاب کنيد

 

سپس به صفحه اي مانند زير منتقل ميشويد:

 

صفحه form1.cs

 

ما در اينجا ميخواهيم نمرات ۳ درس را بدست بياوريم. پس به ۳ متغير احتياج داريم. يک متغير ميسازيم به نام Math براي درس رياضي. يک متغير به نام chemistry براي درس شيمي و يک متغير به نام Physics براي درس فيزيک. بدليل اينکه نمرات ميتوانند اعداد اعشاري باشند، از متغير float استفاده ميکنيم.

 

ايجاد متغير
ايجاد ۳ متغير از جنس float براي نمرات ۳ درس

 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

float math, chemistry, Physics;

}

 

در قسمت بالا، ابتدا نوع متغير که float ميباشد را مينويسيم، سپس ۳ متغير با نام دلخواه ايجاد ميکنيم و در بين هر کدام علامت ” , ” ميگذاريم، و علامت” ; ” در آخر قرار ميدهيم که به معني پايان کد، در اين خط ميباشد.

اکنون بايد به هر منغير يک مقدار بدهيم. مقداري که به هر متغير ميدهيم همان نمره اي ميباشد که قرار است براي هر درس در نظر بگيريم:

 

مقدار دهی متغیر

 

 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{
float math, chemistry, Physics;

math = 15; chemistry = 17.5 f; Physics = 12.25 f;

}

در قسمت بالا، برای هر متغیر با علامت = یک نمره در نظر میگیریم. علت اینکه در آخر نمره متغیر شیمی و فیزیک یک f قرار دادیم این است که برنامه، عدد های اعشاری را به عنوان متغیر double میشناسد، اما با قرار دادن واژه f در اخر عدد اعشاری، برنامه این عدد اعشاری را به عنوان متغیر float میپذیرد.

اکنون ما ميخواهيم با استفاده از دستورات شرطي، يک شرط تايين کنيم که اگر نمره رياضي بيشتر يا مساوي با عدد ۱۰ بود، براي کاربر در Label ايجاد شده در پنجره form1 ، نمره و وضعيت قبولي را چاپ کن.

دستور شرطی

{
float math, chemistry, Physics;

math = 10; chemistry = 17.5f ; Physics = 9.5f ;

if (math >= 10)

label4.Text = math + ” ” + “ghabol”;

}

در ابتدا با استفاده از دستور شرطی if مینویسیم که اگر متغیر math مساوی یا بیشتر از عدد ۱۰ بود، ادامه دستورات را اجرا کن. در قسمت بعد نوشتیم که در Label4 یک متن را بنویس(label4.Text ). سپس یک علامت مساوی میگذاریم تا متن مورد نظر را بنویسیم تا در Label4 نشان دهد. پس از اينکه مساوي را قرار داديم،  متغیر math را مینویسیم که داراي مقدار نمره ریاضی است. اما میخواهیم بعد از نوشتن نمره درس،  قبولی یا مردودی دانش آموز چاپ شودف مثلا  ghabol 15. در اینجا کاربر قبول است زیرا نمره ۱۵ را کسب کرده است.

سپس یک علامت + میگذاریم و دو کاراکتر ” ” قرار میدهیم و بین آن ها با یک space فاصله ایجاد میکنیم  . دلیل ایجاد کاراکتر ” ” این است که میخواهیم بین نمره ۱۵ و متن “ghabol” یک فاصله ایجاد شود. پس ما براي ايجاد يک فاصله بين دو متن از دو کاراکتر ” ” استفاده ميکنيم.

يک علامت + ديگر ميگذاريم، سپس دو کاراکتر ” ” ایجاد میکنیم و در بین آن ها مینویسیم ghabol و در آخر علامت ; را قرار میدهیم. توجه کنید که متن ها یا رشته ها باید بین دو کاراکتر ” ” نوشته شوند.

 

label

اکنون با استفاده از دستور else، شرط میگذاریم که اگر دستور if اجرا نشد، یعنی نمره کمتر از ۱۰ بود، دستورات زیر را اجرا کن. ابتدا همانند تصویر زیر مینویسیم else،  (یعنی در غیر این صورت) و دو علامت { } بعد از else ایجاد میکنیم , و تمام مربوط به else را در آن مینویسیم. ختما بعد از ایجاد دستور شرطی else، باید دستورات مربوطه را درون {} بنویسیم.

اکنون بر روي گزينه start کليک کنيد تا اين قسمت براي شما کامپايل شود. سپس پنجره form1 براي شما باز خواهد شد.

start
مشاهده ميکنيد که در پنجره باز شده، در روبروي درس رياضي در label4 که ساخته بوديد، متن ghabol 15 براي کاربر نوشته شده است.

اکنون برای درس فیزیک و شیمی، به همین شکل عمل میکنیم.

دستورات مربوط به درس شیمی
دستورات مربوط به درس شیمی

if (chemistry >= 10)

label5.Text = chemistry + ” ” + “ghabol”;
else
{
label5.Text = chemistry + ” ” + “mardood”;
}

در اين قسمت دقيقا همانند دستورات درس رياضي عمل ميکنيم فقط متغير ها تغيير کرده اند.

دستورات فيزيک

if (Physics >= 10)
label6.Text = Physics + ” ” + “ghabol”;
else
{
label6.Text = Physics + ” ” + “mardood”;
}

اکنون میخاهیم معدل این ۳ درس را مشخص کنیم و معدل را درون messagebox نشان دهیم.برای این کار باید ۳ متغیر را باهم جمع کنیم و مقدار حاصل جمع را درون یک متغیر جدید قرار دهیم. یک متغیر دیگر به نام average میسازیم:

ساخت یک متغیر جدید برای معدل 3 درس

سپس بعد از دستورات if  و else مينويسيم:

معدل 3 درس

average = math + chemistry + Physics;

average = average / 3;

MessageBox.Show(“معدل:”+ ” ” + average);

در ابتدا ۳ متغير را باهم جمع ميکنيم، توجه کنيد هر متغير داراي يک نمره ميباشد، پس جمع کردن متغير ها آن ها را درون متغير average قرار ميدهيم

;average = math + chemistry + Physics

 

اکنون حاصل جمع متغير ها را که درون متغير average قرار دارد، بر ۳ تقسيم ميکنيم تا ميانگين حاصل شود. سپس با علامت مساوی، حاصل تقسیم را که همان معدل ميباشد درون متغیر average قرار دهیم.

 

average = average / 3;

سپس متغير average را در پيغام messagebox قرار ميدهيم.

MessageBox.Show(“معدل:”+ ” ” + average);

اکنون اگر گزينه start را بزنيد، ابتدا ميانگين دروس، در messagebox براي شما نمايش داده ميشود سپس در پنجره form1 نمرات دروس را مشاهده ميکنيد.

start project

نمايش معدل در messagebox )

محمد امین مکارم

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

نظر: