آموزش پیشرفته برنامه نویسی سی شارپ: متغیر double چیست؟

آموزش پیشرفته برنامه نویسی سی شارپ: متغیر double چیست؟

جلسه هشتم: آشنایی با متغیر double

آموزش برنامه نويسي سي شارپ متد Constroctur

 

متغیر Double، نوعی متغیر است که برای مقادیر اعشاری استتفاده میشود، همچنین میتواند نشان دهنده یک مقدار کسری یا یک عدد صحیح باشد. در جلسه گذشته ما با متغیر float آشنا شدیم. این دو متغیر بسیار شبیه به یکدیگر میباشند.متغیر double برای نمایش دقیق تر اعداد اعشاری و اعداد بزرگ استفاده میشود. متغیر float اعداد اعشاری کمتری را درون خود ذخیره میکند اما طرفی حافظه کمتری نسبت به متغیر double مصرف میکند و نسبتا سریع تر است. امروزه با وجود سخت افزار های پیشرفته که در سیستم های کامپیوتری وجود دارد، میتوان از مزایای متغیر float صرف نظر کرد و متغیر double را قوی تر جلوه داد. بسیاری از برنامه نویسان، متغیر double را هنگام کار با اعداد صحیح، به متغیر float ترجیح میدهند.

در کل، متغیر float و double مشابه هستند:

float یک نوع متغیر ۳۲ بیتی است که ۷ رقم را در خود جای میدهد.

double یک نوع متغیر ۶۴ است که ۱۵ تا ۱۶ رقم را در خود جای میدهد.

برای مثال میخواهیم دو مقدار ۵۲۴٫۵۳۶۵۴۲۱۲ و ۵٫۷۸۹۲۱۴۵ را در هم ضرب کنیم. در چنین شرایطی، مشاهده میکنید که استفاده از float نادرست است. زیار عدد ما بیشتر از ۷ رقتم است و نیاز داریم از یک متغیر دقیق تر مانند double استفاده کنیم. متغیر double برای نمایش دقیق تر اعداد اعشاری و اعداد بزرگ استفاده میشود.

 

double in c sharp

 

static void Main(string[] args)
{
double number1 = 524.53654212;
double number2 = 5.7892145;

double number3 = number1 * number2;
Console.WriteLine(number3);
}

در تمرین بالا، دو عدد اعشاری را در هم ضرب کردیم و پاسخ را در متغیر number3 قرار دادیم. سپس مقادیر درونی متغیر number3 را با استفاده از دستور ()Console.WriteLine چاپ میکنیم. برنامه را اجرا کنید.

double
همانطور که مشاهده میکنید، حاصل ضرب برای ما چاپ میشود.
محمد امین مکارم

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

نظر: