تعرفه عضویت ویژه


 • عضویت ویژه یک ماهه - برنزی
  50,000
  تومان

  مدت : 30 روز


  • تمامی کتاب‏ های الکترونیک
  • تخفیف عادی محصولات

   

 • عضویت ویژه سه ماهه – نقره‏ ای
  100,000
  تومان

  مدت : 90 روز


  • تمامی کتاب‏های الکترونیک
  • تمامی کتاب‏های صوتی
  • تخفیف عادی محصولات
 • عضویت ویژه 6 ماهه - طلایی
  120,000
  تومان

  مدت : 180 روز


  • تمامی کتاب‏های الکترونیک
  • تمامی کتاب‏های صوتی
  • تمامی سمینارها
  • تخفیف ویژه محصولات
 • عضویت ویژه یک ساله - الماسی
  150,000
  تومان

  مدت : 365 روز


  • تمامی کتاب‏های الکترونیک
  • تمامی کتاب‏های صوتی
  • تمامی سمینارها
  • تمامی کلیپ‏های آموزشی
  • تخفیف ویژه محصولات