دانلود کتاب CompTIA Security+ SY0-401

دانلود کتاب CompTIA Security+ SY0-401

معرفي کتاب CompTIA Security+ SY0-401

 

CompTIA Security+ SY0-401 Cert

 

با مطالعه اين کتاب براي آزمون CompTIA Security+ SY0-401 آماده ميشويد. همچنين ميتوانيد با کمک نکات آموزشي که در آخر هر فصل از کتاب قرار گرفته اند، نقاط ضعف خود را پيدا کنيد و دانش مهارتي و مفهومي خود را افزايش دهيد. مطالب به صورت مختصر، با تمرکز بر روي سرفصل هاي امتحان، بيان شده اند. براي دانلود اين کتاب به قسمت پايين صفحه مراجعه کنيد.

 

سرفصل هاي کتاب CompTIA Security+ SY0-401 

 

 

CHAPTER 1 Introduction to Security
CHAPTER 2 Computer Systems Security
CHAPTER 3 OS Hardening and Virtualization
CHAPTER 4 Application Security
CHAPTER 5 Network Design Elements
CHAPTER 6 Networking Protocols and Threats
CHAPTER 7 Network Perimeter Security
CHAPTER 8 Securing Network Media and Devices
CHAPTER 9 Physical Security and Authentication Models
CHAPTER 10 Access Control Methods and Models
CHAPTER 11 Vulnerability and Risk Assessment
CHAPTER 12 Monitoring and Auditing
CHAPTER 13 Encryption and Hashing Concepts
CHAPTER 14 PKI and Encryption Protocols
CHAPTER 15 Redundancy and Disaster Recovery
CHAPTER 16 Policies, Procedures, and People
CHAPTER 17 Taking the Real Exam
PRACTICE EXAM 1 SY0-401

 

Password: farkiantech.com

محمد امین مکارم

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

نظر: