Huawei و ZTE تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا

Huawei و ZTE تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا

کمینیسیون ارتباطات فدرال (FCC)، رسما شرکت های Huawat و ZTE را تهدیدی برای امنیت ملی معرفی کرد.

 

هوآوی

کمینیسیون ارتباطات فدرال (FCC)، رسما شرکت های Huawat و ZTE را تهدیدی برای امنیت ملی معرفی کرد.

رئیسFCC  در بیانیه ای گفت طبق دستورات و بر اساس شواهد زیاد،شرکت  Huawei و ZTE  را به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی و برای شبکه های ارتباطی آمریکا و آینده فناوری ۵G میشناسیم. او همچنین ذکر کرد که ما نمیگذاریم

حزب کمونیست چین از آسیب پذیری های شبکه ای سو استفاده کند و زیرساخت های مهم مارا به خطر بیندازد. هردوشرکت Huawei و ZTE روابط نزدیکی با حزب کمونیست چین و دستگاه های نظامی چین دارند و هردو شرکت

زیر پرچم چین فعالیت میکنند. همین اوامر این دو شرکت را موظف به همکاری با سرویس های اطلاعاتی این کشور میکند.

 

HUAWEI

اف اف سی، به اتفاق ارا برای جلوگیری از خرید تجهیزات از شرکت چینی هوآوی از بودجه فدرال در ماه نوامبر گذشته به اتفاق آرا رای داد.

در حال حاضر شرکا هواوی و زد تی ای به اقدام شرکت FFC آمریکا پاسخی ندادند. البته لازم به ذکر است که این دو شرکت چینی بار ها و بار ها اعلام کرده اند که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب نمیشوند. لازم به

ذکر است که اقدام برای جلوگیری از خرید تجهیزات از هوآوی و زد تی ای باعث ضرر به شرکت های کوچک و تجاری میشود.

در طول چندسال گذشته، دولت فدرال همیشه نگرانی هایی مربوط به جاسوسی شرکت های چینی و تهیدید امنیت ملی از طرف آنان را داشته اند.دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ قوانینی وضع کرد که پیمانکاران دولت را به ممنوعیت

استفاده از تجهیزات چینی مجبور کرد و به دلیل نگرانی های امنیتی به شرکت های چینی فشار آورده است.

مقامات آمریکایی به کشور های جهان فشار آورده اند کهاز تجهیزات شبکه ای هوآوی در نسل ۵g یا شبکه های بیسیم استقبال نکنند.

 

HUAWEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد امین مکارم

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: