طراحی یک پایگاه داده در SQL Server

طراحی یک پایگاه داده در SQL Server

طراحی یک پایگاه داده در SQL Server

 

فرض کنید میخواهید یک پایگاه داده برای یک دانشگاه را طراحی کنید.

برای این کار نیاز است یک پایگاه داده به اسم university بسازید.

و جدولی به نام person ساخته و با مشخصات زیر که در جزوه ساخت پایگاه داده گفته شد، بسازید. هر فرد در سازمان یک مشخصات کلی دارد مثله اسم، نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولد وسن. به همین دلیل است که این مشخصات کلی برای تمام کاربران از دانشجویان گرفته تا اساتید و کارمندان را در یک جدول جدا ذخیره میکنیم و نام آن را person میگذاریم.

 

طراحی یک پایگاه داده در SQL Server

 

 

طراحی یک پایگاه داده در SQL Server

 

شما میتوانید از طریق database diagram مدیریت پایگاه داده خود را در دست بگیرید. برای این کار بر روی database diagram راست کلیک کرده و گزینه new database diagram را انتخاب کنید.

 

طراحی یک پایگاه داده در SQL Server

 

میتوانید با راست کلیک کردن بر روی person گزینه standard را انتخاب کرده تا بتوانید در جداول تغییراتی اعمال کنید.

 

طراحی یک پایگاه داده در SQL Server

 

طراحی یک پایگاه داده در SQL Server

 

حال که جدول person ساخته شد نوبت جدول students است.

برای این کار در صفحه راست کلیک کرده و new table را انتخاب کنید. نام جدول را students بگذارید.

 

طراحی یک پایگاه داده در SQL Server

 

و در ادامه تمام جداول زیر را ساخته و ویژگی های مورد نظر خود را در آنها وارد کنید.

 

طراحی یک پایگاه داده در SQL Server

 

توجه داشته باشید که ID بخش Department را identity = yes قرار دهید.

پس از آن لازم است که ارتباطات بین جداول را برقرار کنیم. زیرا دانشجویان و کارمندان همان افراد (person ) هستند.

برای اینکار از id بخش person درگ کرده و به سمت ID بخش students بکشید.

دقت کنید که کلید اصلی و کلید خارجی به درستی انتخاب شده باشند.

 

طراحی یک پایگاه داده در SQL Server

 

طراحی یک پایگاه داده

 

پس از آن کلید فرد را به کارمند درگ کنید و همچنین دقت کنید که کلید اصلی و خارجی به درستی انتخاب شده اند.

 

طراحی یک پایگاه داده در SQL Server

 

پس از آن باید id قسمت department را به DepartmentID در جدول کارمند درگ کرده و همچنین دقت کنید که کلید اصلی و خارجی به درستی انتخاب شده اند.

 

طراحی یک پایگاه داده در SQL Server

 

و در نهایت کلید های ما ساخته شدند.

 

طراحی یک پایگاه داده در SQL Server

 

در اینجا میتوانید هر خصوصیتی که میخواهید وارد کنید. برای مثال جنسیت افراد. میتوانید این خصوصیت را در جدول فرد قرار دهید چون تمام افراد خصوصیت جنسیت را دارا میباشند و نوع داده را bit در نظر بگیریم.

هر دانشجو رشته مشخصی دارد. برای مثال رشته مهندسی کامپیوتر یا …. که باید برای این مشخصات جدولی جدا و کلید خارجی را در جدول students قرار دهیم. دقت کنید که کلید اصلی و خارجی به درستی انتخاب شده اند.

 

طراحی یک پایگاه داده در SQL Server

 

طراحی یک پایگاه داده در SQL Server

 

ممکن است برای شما روابط گیج کننده باشد و متوجه نباشید از کدام کلید باید به سمت کدام کلید drag کنید.

برای این کار تصور کنید که کدام جدول به کدامیک وابسته است. برای مثال دانشجو به رشته تحصیلی اش وابسته است. یعنی جدول رشته ها مستقل هستند. پس برای به وجود آوردن کلید خارجی باید از جدول مستقل به جدول وابسته (students) درگ کنید.

حال فقط مانده که diagram خود را ذخیره کنید.

دیتابیس خود را refresh کرده و میتوانید جدول های جدید را ببینید.

 

طراحی یک پایگاه داده در SQL Server

 

کلید خارجی به ما کمک میکند که ما نتوانیم دانشجویی را اضافه کنیم که اصلاعات فردی آن را نداریم. یا نمیتوانیم دانشجویی وارد کنیم که رشته تحصیلی ندارد. اگر رشته تحصیلی ندارد که دیگر دانشجو نیست.

از همین قسمت متوجه میشویم که کلید خارجی، ما را از انجام این خطاها جلوگیری میکند.

 

برای دیدن آموزش های بیشتر جزوات SQL Server را دنبال کنید.

 

قسمت قبل آموزش (آموزش query ها در SQL Server)

قسمت بعد آموزش (ادامه طراحی یک دیتابیس در SQL Server)

 

farkiantech

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: