بلاگ ها

css 1

آموزش position در CSS

css 1

آموزش links در CSS

css 1

آموزش font در CSS

Galaxy Note 20 VS Galaxy Note 20 Ultra 1

معرفی Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra

مقایسه Network firewall و UTM 1

مقایسه Network firewall و UTM

css 1

آموزش width و height در CSS

ترکی استانبولی A.1.2 1

حل تمرین ۵A در ترکی استانبولی

css 1

آموزش outline در CSS

ترکی استانبولی A.1.2 1

گرامر ساعت در ترکی استانبولی

طراحی یک پایگاه داده در SQL Server 1

طراحی یک پایگاه داده در SQL Server