محتوای ٌWindows Server
Windows Server 2016 (Updated Feb 2018)

دانلود Windows Server 2016 (Updated Feb 2018)

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی Microsoft Windows Server 2016 Update Feb 2018 اگر تا به حال نام ویندوز سرور را نشنیده اید، ابتدا توضیح می ...
windows_server-1709

دانلود Microsoft Windows Server 1709

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی Microsoft Windows Server 1703 Windows Server، نسخه ۱۷۰۹، اولین نسخه از Windows Server است که نوآوری را برای برنامه ها ...
microsoft-Windows-Server-2012-farkiantech

دانلود Microsoft Windows Server 2012 R2

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 یکی دیگر از سیستم عامل های مایکروسافت می باشد که برای سرور ...
windows-server-2008-logo

دانلود Microsoft Windows Server 2008 R2

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی Windows Server 2008 R2 اگر تا به حال نام ویندوز سرور را نشنیده اید، ابتدا توضیح می دهیم که ویندوز ...
Windows-Server-2012-R2

دانلود Microsoft Windows Server 2003 R2

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی سیستم عامل Windows Server 2003 R2 اگر تا به حال نام ویندوز سرور را نشنیده اید، ابتدا توضیح می دهیم ...
Windows-Server-2016-iso

دانلود سیستم عامل Microsoft Windows Server 2016

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی سیستم عامل Microsoft Windows Server 2016 اگر تا به حال نام ویندوز سرور را نشنیده اید، ابتدا توضیح می دهیم ...
Windows-Server-2019-Latest-full-ISO-free-Download

دانلود Windows Server 2019 update May 2021

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم دانلود Windows Server 2019 update May 2021 امروز برای شما آپدیت Windows Server 2019 ( مربوط به ماه May 2021) آماده ...
Windows-Server-2019-Latest-full-ISO-free-Download

دانلود Windows Server 2019 + Update

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی و دانلود سیستم عامل ویندوز سرور ۲۰۱۹ حدود ۳ سال از انتشار ویندوز سرور مایکروسافت می گذرد. پس از اینکه ...
WINDOWS-SERVER-2022

دانلود و معرفی Windows Server 2022

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی Windows Server 2022 در چند روز گذشته، مایکروسافت شروع به انتشار نسخه بعدی ویندوز سرور خود یعنی Windows Server 2022 ...