محتوای Windows Server 2016
Windows Server 2016 (Updated Feb 2018)

دانلود Windows Server 2016 (Updated Feb 2018)

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی Microsoft Windows Server 2016 Update Feb 2018 اگر تا به حال نام ویندوز سرور را نشنیده اید، ابتدا توضیح می ...
windows_server-1709

دانلود Microsoft Windows Server 1709

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی Microsoft Windows Server 1703 Windows Server، نسخه ۱۷۰۹، اولین نسخه از Windows Server است که نوآوری را برای برنامه ها ...
Windows-Server-2016-iso

دانلود سیستم عامل Microsoft Windows Server 2016

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی سیستم عامل Microsoft Windows Server 2016 اگر تا به حال نام ویندوز سرور را نشنیده اید، ابتدا توضیح می دهیم ...