محتوای SQL Server
sql server 2014

دانلود Microsoft SQL server 2014

SQL Server

دانلود Microsoft SQL Server 2012

SQL Server 2019 Enterprise

دانلود Microsoft SQL Server 2019 Enterprise

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی نرم افزار SQL Server 2019 Enterprise با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با نرم افزار Microsoft ...
Microsoft SQL Server 2016 SP2 Update

دانلود نرم افزار SQL Server 2016 Enterprise SP2

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی Microsoft SQL Server 2016 SP2 Update با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با نرم افزار  SP2 ...
SQL Server 2019 Enterprise

دانلود نرم افزار Microsoft SQL Server 2017

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی نرم افزار معرفی نرم افزار Microsoft SQL Server 2016 با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با ...
Microsoft SQL Server 2016 SP2 Update

دانلود نرم افزار SQL Server 2016 Enterprise SP1

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی نرم افزار SQL Server 2016 Enterprise SP1 با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با نرم افزار  ...
Microsoft SQL Server 2016 SP2 Update

دانلود نرم افزار Microsoft SQL Sever 2016

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی نرم افزار VMware Vcenter Server نسخه ۶٫۷٫۰ با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با نسخه ۲۰۱۶ ...