محتوای Veeam Backup
Veeam Agent

دانلود Veeam Agent Windows 5.0.2

Veeam EndPoint

نرم افزار Veeam EndPoint Backup 1.0

backup&Replication

Veeam Backup Replication 8.0.0

Veeam Backup and Replication Enterprise11.0.0.837

Veeam Backup Replication Enterprise11.0.0.837

Veeam Backup & Replication 10.0.0.4461

Veeam Backup and Replication 10.0.0.4461

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم دانلود نرم افزار Veeam Backup & Replication 10.0.0.4461 Veeam Backup & Replication نرم افزار کامل در زمینه پشتیبان گیری از ماشین ...
دانلود نرم افزار Veeam Backup and Replication 7.0

نرم افزار Veeam Backup and Replication 7.0

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی نرم افزار Veeam Backup and Replication 7.0 داده ها با سرعت بی سابقه ای در حال رشد هستند. شما داده ...
دانلود نرم افزار Veeam Backup and Replication 7.0

Veeam Backup & Replication 10 Patch 1

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم Veeam Backup & Replication 10 Cumulative Patch 1 با سلام خدمت همراهان همیشگی وب سایت فرکیان تک. امروز برای شما دوستان ...
دانلود نرم افزار Veeam Backup and Replication 7.0

نرم افزار Veeam Backup & Replication 9.5.4

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی نرم افزار Veeam Backup & Replication 9.5.4 داده ها با سرعت بی سابقه ای در حال رشد هستند. شما داده ...
Veeam-One

دانلود نرم افزار Veeam ONE 9.5.4 Update 4.0

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی نرم افزار Veeam One 9.5 با سلام خدمت همراهشیگی فرکیان تک.در خدمت شما هستیم با یکی از نرم افزار های ...
دانلود نرم افزار Veeam Backup and Replication 7.0

دانلود VeeamBackup & Replication 9.5.0 Update3a

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی Veeam Backup & Replication 9.5.0.1922 Update3a  داده ها با سرعت بی سابقه ای در حال رشد هستند. شما داده های ...
1 2