محتوای Veeam Backup
دانلود نرم افزار Veeam Backup and Replication 7.0

نرم افزار Veeam Backup and Replication 7.0

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی نرم افزار Veeam Backup and Replication 7.0 داده ها با سرعت بی سابقه ای در حال رشد هستند. شما داده ...
دانلود نرم افزار Veeam Backup and Replication 7.0

Veeam Backup & Replication 10 Patch 1

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم Veeam Backup & Replication 10 Cumulative Patch 1 با سلام خدمت همراهان همیشگی وب سایت فرکیان تک. امروز برای شما دوستان ...
دانلود نرم افزار Veeam Backup and Replication 7.0

نرم افزار Veeam Backup & Replication 9.5.4

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی نرم افزار Veeam Backup & Replication 9.5.4 داده ها با سرعت بی سابقه ای در حال رشد هستند. شما داده ...
Veeam-One

دانلود نرم افزار Veeam ONE 9.5.4 Update 4.0

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی نرم افزار Veeam One 9.5 با سلام خدمت همراهشیگی فرکیان تک.در خدمت شما هستیم با یکی از نرم افزار های ...
دانلود نرم افزار Veeam Backup and Replication 7.0

دانلود VeeamBackup & Replication 9.5.0 Update3a

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی Veeam Backup & Replication 9.5.0.1922 Update3a  داده ها با سرعت بی سابقه ای در حال رشد هستند. شما داده های ...
Veeam Backup & Replication 10.0.0

دانلود نرم افزار Veeam Backup & Replication 9.5.0

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی نرم افزار Veeam Backup & Replication 9.5.0 Update 2 داده ها با سرعت بی سابقه ای در حال رشد هستند. ...
Veeam Backup & Replication 10.0.0

دانلود نرم افزار Veeam Backup & Replication 9.5.0

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی نرم افزار Veeam Backup & Replication 9.5 داده ها با سرعت بی سابقه ای در حال رشد هستند. شما داده ...
Veeam Backup & Replication 10.0.0

دانلود نرم افزار Veeam Backup & Replication 9.5.0.711

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی نرم افزار Veeam Backup & Replication داده ها با سرعت بی سابقه ای در حال رشد هستند. شما داده های ...
Veeam Backup & Replication 10.0.0

دانلود آپدیت Veeam Backup & Replication 11

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم آپدیت جدید نرم افزار Veeam Backup & Replication 11 در تاریخ ۲۰۲۱-۰۳-۱۱ شرکت Veame یک آپدیت برای نرم افزار Veame Backup ...
Veame-Backup-Replication

دانلود نرم افزار Veame Backup Replication 11

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی نرم افزار VeameBackup & Replication 11.0 داده ها با سرعت بی سابقه ای در حال رشد هستند. شما داده های ...