محتوای Mail Server
Alt-N.MDaemon.Pro.v13.0.5

دانلود نرم افزار Alt-N MDaemon Pro 13.0.5

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی میل سرور MDaemon 13.0.5 با سلام خدمت همراهان همیشگی وب سایت فرکیان تک. امروز برای شما نسخه ۱۸٫۵٫۲ میل سرور ...
دانلود نرم افزار Kernel For Exchange Recovery Corporate Premium 20.5

نرم افزار Kernel For Exchange Recovery 20.5

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم نرم افزار Kernel For Exchange Recovery Corporate Premium 20.5 با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. امروز برای شما عزیزان نرم ...
Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 3

دانلود نرم افزار Exchange Server 2019 Update 5

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی نرم افزار Exchange Server 2019 Cumulative Update 5 Exchange Server چیست؟Microsoft Exchange Server 2019 یک سرویس ایمیل ارائه شده توسط ...
Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 3

دانلود Microsoft Exchange Server 2019 U4

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی نرم افزار Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 4 Exchange Server چیست؟ Microsoft Exchange Server 2019 یک سرویس ایمیل ارائه ...
Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 3

Microsoft Exchange Server 2019 U3

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 3 با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. امروز برای شما دوستان میل سرور محبوب ...
Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 3

دانلود نرم افزار Exchange Server 2019 Update 2

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم دانلود و معرفی Exchange Server 2019 U2 با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. امروز برای شما دوستان میل سرور محبوب ...
Alt-N.MDaemon.Pro.v13.0.5

دانلود نرم افزار MDaemon Email Server 18.5.3

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم با سلام خدمت همراهان همیشگی وب سایت فرکیان تک. امروز برای شما نسخه ۱۸٫۵٫۲ میل سرور محبوب MDaemon را آماده کرده ...
Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 3

دانلود Microsoft Exchange Server 2019

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی نرم افزار Microsoft Exchange Server 2019 Update 1 Exchange Server چیست؟Microsoft Exchange Server 2019 یک سرویس ایمیل ارائه شده توسط ...
Alt-N.MDaemon.Pro.v13.0.5

دانلود نرم افزار MDaemon Email Server 18.5.2

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم دانلود نرم افزار MDaemon Email Server 18.5.2 با سلام خدمت همراهان همیشگی وب سایت فرکیان تک. امروز برای شما نسخه ۱۸٫۵٫۲ ...
۸kerio-connect-Kerio Connect 9.2.7

دانلود نرم افزار Kerio Connect 9.2.8 Patch1

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم دانلود و معرفی نرم افزار Kerio Connect 9.2.8 P1 امروز برای شما عزیزان نرم افزار Kerio Connect 9.2.4 را آماده کرده ...
1 2 3 4