محتوای Mikrotik

Mikrotik-RouterOS

Tik-App

دانلود نرم افزار Tik App 0.0.34

دانلود نرم افزار Winbox

دانلود نرم افزار Winbox 3.31

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی نرم افزار Winbox 3.31 با سلام خدمت تمامی مهندسان عزیز. امروز برای شما نرم افزاری آماده کرده ایم که ممکن ...
دانلود و معرفی Mikrotik RouterOS 6.15

دانلود Mikrotik RouterOS Level 6 نسخه ۶٫۴۷٫۹

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم آشنایی با Mikrotik RouterOS روتر های فیزیکی میکروتیک به طور پیش فرض دارای سیستم عامل OS میباشند. برای مثال روتر میکروتیک ...
دانلود و معرفی Mikrotik RouterOS 6.15

دانلود MikroTik RouterOS 6.43.2 For Vmware

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی میکروتیک RouterOS 6.43.2 روتر های فیزیکی میکروتیک به طور پیش فرض دارای سیستم عامل OS میباشند. برای مثال روتر میکروتیک ...
دانلود و معرفی Mikrotik RouterOS 6.15

دانلود Mikrotik RouterOS 6.42.3 for VMware

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی Mikrotik RouterOS 6.42.3 روتر های فیزیکی میکروتیک به طور پیش فرض دارای سیستم عامل OS میباشند. برای مثال روتر میکروتیک ...
دانلود RouterOS Mikrotik Level 6 نسخه ۶٫۴۰٫۳

دانلود Mikrotik Router OS 6.40.4

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی نرم افزار Mikrotik Router os 6.40.4 روتر های فیزیکی میکروتیک به طور پیش فرض دارای سیستم عامل OS میباشند. برای ...
دانلود و معرفی Mikrotik RouterOS 6.15

دانلود Mikrotik RouterOS Level6 نسخه ۶٫۳۲٫۲

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم آشنایی با Mikrotik RouterOS روتر های فیزیکی میکروتیک به طور پیش فرض دارای سیستم عامل OS میباشند. برای مثال روتر میکروتیک ...
دانلود RouterOS Mikrotik Level 6 نسخه ۶٫۴۰٫۳

دانلود RouterOS Mikrotik Level 6 نسخه ۶٫۴۰٫۳

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی RouterOS Mikrotik Level 6 نسخه ۶٫۴۰٫۳ روتر های فیزیکی میکروتیک به طور پیش فرض دارای سیستم عامل OS میباشند. برای ...
دانلود RouterOS Mikrotik Level 6 نسخه ۶٫۴۰٫۳

دانلود Mikrotik RouterOS 6.40.1

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی نرم افزار Mikrotik Router os 6.40.1 روتر های فیزیکی میکروتیک به طور پیش فرض دارای سیستم عامل OS میباشند. برای ...
دانلود RouterOS Mikrotik Level 6 نسخه ۶٫۴۰٫۳

دانلود Mikrotik RouterOS 6.38

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی نرم افزار Mikrotik Router os 6.38 روتر های فیزیکی میکروتیک به طور پیش فرض دارای سیستم عامل OS میباشند. برای ...
1 2