محتوای VMware Vcenter
VMware vCenter Converter

دانلود نرم افزار VMware vCenter Converter

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی نرم افزار VMware vCenter Converter با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. امروز برای شما نرم افزاری را تدارک دیدیم ...
دانلود VMware vCenter Server 5.5

دانلود نرم افزار VMware vCenter Server 5.5

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی VMware vCenter Server 5.5 VMware Vcenter چیست؟؟ نرم افزار Vcenter Server محصول کمپانی بزرک VMware میباشد. VMware vCenter Server platform ...
دانلود VMware ESXi 5.5

دانلود VMware Vsphere 6.7 Update1

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی vmware vsphere 6.7 Update 1 vSphere یک نرم افزار برای پلتفرم مجازی سازی VMware است. اصطلاح vSphere شامل چندین محصول ...
VMware-VIMSetup-all-5.5.0-1476387-20131201.iso

دانلود VMware vCenter Server 6.7.0b

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی VMware Vcenter Server 6.7.0b با سلام خدمت همراهان همیشگی وب سایت فرکیان تک. با شما هستیم با نسخه ای دیگر ...
VMware-VIMSetup-all-5.5.0-1476387-20131201.iso

دانلود Vmware vCenter Server 6.5 U1g

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی نرم افزار VMware vCenter Server 6.5 Update 1g با سلام خدمت همراهان همیشگی وب سایت فرکیان تک. با شما هستیم ...
VMware-VIMSetup-all-5.5.0-1476387-20131201.iso

دانلود نرم افزار VMware vCenter Server 6.5 Update 1g

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی VMware vCenter Server 6.5 Update 1g با سلام خدمت همراهان همیشگی وب سایت فرکیان تک. با شما هستیم با نسخه ...
دانلود VMware vCenter Server 5.5

دانلود VMware vCenter Server 6.5U1

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی نرم افزار VMware vCenter Server 6.5U1 با سلام. امروز برای شما عزیزان Update 1 نرم افزار Vcenter 6.5 را آماده ...
دانلود VMware vCenter Server 5.5

دانلود VMware vCenter Server Appliance 6.5 U1

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی VMware vCenter Server Appliance 6.5.0 U1 نرم افزار Vcenter Server محصول کمپانی بزرک VMware میباشد. VMware vCenter Server platform یک ...
دانلود VMware vCenter Server 5.5

دانلود VMware Vcenter Server 6.5

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی نرم افزار VMware Vcenter Server نسخه ۶٫۵٫۰ نرم افزار Vcenter Server محصول کمپانی بزرک VMware میباشد. VMware vCenter Server platform ...
دانلود VMware vCenter Server 5.5

دانلود VMware Vcenter 6.0 Update 3 Patch

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی آپدیت VMware Vcenter 6.0 U3 Patches نرم افزار Vcenter Server محصول کمپانی بزرک VMware میباشد. VMware vCenter Server platform یک ...
1 2