محتوای VMware Vcenter
دانلود نرم افزار Vcenter VCSA

دانلود Vmware vCenter Server 6.5 U1g

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی نرم افزار VMware vCenter Server 6.5 Update 1g با سلام خدمت همراهان همیشگی وب سایت فرکیان تک. با شما هستیم ...
دانلود نرم افزار Vcenter VCSA

دانلود نرم افزار VMware vCenter Server 6.5 Update 1g

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی VMware vCenter Server 6.5 Update 1g با سلام خدمت همراهان همیشگی وب سایت فرکیان تک. با شما هستیم با نسخه ...
دانلود vmware vcenter 6.5

دانلود VMware vCenter Server 6.5U1

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی نرم افزار VMware vCenter Server 6.5U1 با سلام. امروز برای شما عزیزان Update 1 نرم افزار Vcenter 6.5 را آماده ...
دانلود vmware vcenter 6.5

دانلود VMware vCenter Server Appliance 6.5 U1

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی VMware vCenter Server Appliance 6.5.0 U1 نرم افزار Vcenter Server محصول کمپانی بزرک VMware میباشد. VMware vCenter Server platform یک ...
دانلود vmware vcenter 6.5

دانلود VMware Vcenter 6.0 Update 3 Patch

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی آپدیت VMware Vcenter 6.0 U3 Patches نرم افزار Vcenter Server محصول کمپانی بزرک VMware میباشد. VMware vCenter Server platform یک ...
دانلود vmware vcenter 6.5

نرم افزار VMware vCenter 6.0 Update 1 Appliance

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی نرم افزار VMware Vcenter Server نرم افزار Vcenter Server محصول کمپانی بزرک VMware میباشد. VMware vCenter Server platform یک بستر ...