محتوای VMware-Vsphere-ESXI
دانلود VMware ESXi 6.7

دانلود HPE Custom Image ESXI 6.7

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی HPE Custom Image for ESXi 6.7 U1 VMware ESXI یک هایپروایزر مستقل از سیستم عامل مبتنی بر سیستم عامل vmware ...
دانلود VMware ESXi 6.5 Patch

دانلود VMware ESXi 6.5 Patch

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی نرم افزار VMware Vcenter Server نسخه ۶٫۷٫۰ با سلام خدمت دنبال کنندگان وب سایت فرکیان تک. امروز میخواهیم یکی از ...
HPE Custom ESXI 6.7

HPE Custom Image for ESXi 6.5 Update1 Oct2017

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 Update1 Oct2017 VMware ESXI یک هایپروایزر مستقل از سیستم عامل مبتنی بر سیستم ...
دانلود VMware ESXi 6.7

HPE Custom Image ESXi 6.5 U1 OCT 2017

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 U1 OCT 2017 VMware ESXI یک هایپروایزر مستقل از سیستم عامل مبتنی بر ...
Dell Customized Image of VMware ESXi 6.5 U1

Dell Customized Image of VMware ESXi 6.5 U1

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم Dell Customized Image of VMware ESXi 6.5 U1 Dell Customized Image of VMware ESXi 6.5 U1 : کمپانی معروف Dell بیشتر ...
دانلود VMware ESXi 6.7

دانلود VMware ESXI 6.5 U1

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی VMware ESXi 6.5U1 VMware ESXi یک هایپروایزر مستقل از سیستم عامل مبتنی بر  vmware است . ESXi مخفف Elastic Sky ...
دانلود VMware ESXi 6.7

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 U1

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 U1 VMware ESXI یک هایپروایزر مستقل از سیستم عامل مبتنی بر سیستم عامل ...
دانلود VMware ESXi 6.7

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.0 U3

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم دانلود نرم افزار HPE Custom Image For VMware ESXI 6.0 VMware ESXi یک هایپروایزر مستقل از سیستم عامل مبتنی بر سیستم ...
دانلود VMware ESXi 6.7

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 ISO

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم معرفی HPE Custom Image For VMware ESXI 6.5 Jul2017 VMware ESXi یک هایپروایزر مستقل از سیستم عامل مبتنی بر سیستم عامل ...
دانلود VMware ESXi 6.7

دانلود VMware ESXI 6.5

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم دانلود و معرفی VMware ESXI 6.5 در تاریخ Feb 02, 2017 شرکت VMware یک آپدیت مهم برای esxi 6.5 با شماره ...
1 2