آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

آموزش جامع طراحی وب سایت (front end)

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

آموزش جامع طراحی وب سایت

 

برای یادگیری طراحی وب سایت چند پیش نیاز لازم است که شما با آنها آشنایی داشته باشید. برای مثال آشنایی با اینترنت، کامپیوتر و تایپ کردن. در این جزوه آموزشی قرار بر این است که طراحی وبسایت به صورت مقدماتی را آموزش ببینید و همچنین این جزوه مناسب افرادی است که تازه قصد یادگیری طراحی سایت را دارند.

برای طراحی و خلق یک وبسایت لازم است دو بخش جدا را یاد بگیرید. این دو بخش شامل front end  و back end می­باشد.

Front end: این بخش همان رابط کاربری و طرح وبسایت شماست.

back end: این بخش هم قسمتی است که عملیات منطقی شما صورت میگیرد و از چشم کاربر شما مخفیست که این بخش را به پایگاه داده خود متصل میکنیم تا بتواند اطلاعات را به ما نشان، ذخیره، حذف، و به روز رسانی کند.

در این جزوه آموزشی قرار بر این است که شما به ترتیب html،css ،javascript ،jQuery ، bootstrap  و responsive web را فرابگیرید.

HTML
1
مقدمه (نمایش رایگان)
8:51 ویدئو

3
هاست و دامین (نمایش رایگان)
5:27 ویدئو

4
نصب نرم افزار (نمایش رایگان)
2:52 ویدئو

5
ساختار یک فایل html (نمایش رایگان)
5:09 ویدئو

6
تگ head (نمایش رایگان)
3:30 ویدئو

7
تگ body (نمایش رایگان)
4:18 ویدئو

8
attribute and div and span (نمایش رایگان)
6:10 ویدئو

9
ساخت لینک (نمایش رایگان)
3:22 ویدئو

11
آموزش فرم (نمایش رایگان)
7:38 ویدئو

12
عکس و gif (نمایش رایگان)
6:37 ویدئو

13
کار با ویدیو (نمایش رایگان)
3:22 ویدئو

CSS
14
مقدمه css (نمایش رایگان)
4:54 ویدئو

15

16
رنگ ها (نمایش رایگان)
7:39 ویدئو

18
pseudo classes (نمایش رایگان)
4:46 ویدئو

19
pseudo elements (نمایش رایگان)
5:58 ویدئو

20
id و class (نمایش رایگان)
8:05 ویدئو

21
text (نمایش رایگان)
3:21 ویدئو

22
حق تقدم ها در css (نمایش رایگان)
5:38 ویدئو

23
border (نمایش رایگان)
6:57 ویدئو

24
margin (نمایش رایگان)
3:43 ویدئو

25
padding (نمایش رایگان)
5:47 ویدئو

26
outline (نمایش رایگان)
5:14 ویدئو

27
width و height (نمایش رایگان)
4:39 ویدئو

28
fonts (نمایش رایگان)
6:19 ویدئو

29
position (نمایش رایگان)
7:06 ویدئو

30
float (نمایش رایگان)
4:19 ویدئو

31
display and opacity (نمایش رایگان)
8:49 ویدئو

32

33
gradient and shadow (نمایش رایگان)
8:39 ویدئو

34
transition (نمایش رایگان)
3:37 ویدئو

35
animation (نمایش رایگان)
10:17 ویدئو

36
پروژه (جلسه اول) (نمایش رایگان)
6:59 ویدئو

37
پروژه (جلسه دوم) (نمایش رایگان)
21:50 ویدئو

38
پروژه (جلسه سوم) (نمایش رایگان)
15:32 ویدئو

39

40
پروژه (جلسه پنجم) (نمایش رایگان)
5:58 ویدئو

41
پروژه (جلسه ششم) (نمایش رایگان)
4:54 ویدئو

42
پروژه (جلسه هفتم) (نمایش رایگان)
2:12 ویدئو

JavaScript
43
آشنایی اولیه (نمایش رایگان)
6:47 ویدئو

44
()console.log (نمایش رایگان)
3:42 ویدئو

45
if, else, for (نمایش رایگان)
5:12 ویدئو

46
HTML DOM (نمایش رایگان)
9:10 ویدئو

47
Style DOM (نمایش رایگان)
4:22 ویدئو

jQuery
48
آشنایی اولیه (نمایش رایگان)
6:30 ویدئو

49
.ready() (نمایش رایگان)
6:11 ویدئو

50
events and selectors (نمایش رایگان)
7:35 ویدئو

51
fade (نمایش رایگان)
5:19 ویدئو

52
animation effects (نمایش رایگان)
7:46 ویدئو

طراحی واکنش گرا و bootstrap
53
آشنایی اولیه (نمایش رایگان)
3:57 ویدئو

54
آشنایی با grid (نمایش رایگان)
8:11 ویدئو

55
media quires (نمایش رایگان)
3:46 ویدئو

56
ادامه mrdia (نمایش رایگان)
12:28 ویدئو

57
images and videos (نمایش رایگان)
3:05 ویدئو

58
تغییرات بیشتر (نمایش رایگان)
11:45 ویدئو

59
bootstrap (نمایش رایگان)
8:44 ویدئو