معرفی کتاب Cisco DEVCOR 350-901 Study Guide

downlaod Cisco DEVCOR 350-901 book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Cisco DEVCOR 350-901 . این کتاب بر مفاهیم پیاده سازی برنامه های شبکه با استفاده از پلتفرم های سیسکو  تمرکز کرده است.

راهنمای مطالعه Cisco DEVCOR 350-901
بررسی بسیار متمرکز و مباحث قابلیت برنامه‌ریزی و اتوماسیون شبکه پیشرفته برای کمک به تمرین در تراز با طرح امتحانی Cisco DEVCOR 350-901.

امتحان Cisco Certified DevNet Professional جهت توسعه برنامه‌ها با استفاده از پلتفرم‌های اصلی و APIهای Cisco نسخه 1.0 (DEVCOR 350-901) طراحی شده است .

مهارت های خود را که با اهداف در این سرفصل های امتحانی اندازه گیری می شود ، مرور کنید :

توسعه و طراحی نرم افزار
استفاده از API ها
پلتفرم های سیسکو
استقرار و امنیت برنامه
زیرساخت و اتوماسیون
این راهنمای مطالعه دیجیتال ارائه می دهد
بررسی دقیق اهداف فردی DEVCOR

 با ما همراه باشید.

Cisco DEVCOR 350-901 Study Guide

A highly concentrated and focused review of the advanced network programmability and automation topics in alignment with the Cisco DEVCOR 350-901 exam blueprint.

Cisco DEVCOR 350-901 Study Guide is designed to help you practice and prepare for the Cisco Certified DevNet Professional exam: Developing Applications Using Cisco Core Platforms and APIs v1.0 (DEVCOR 350-901).

Review your skills measured by the objectives in these exam topics:

  • Software Development and Design
  • Using APIs
  • Cisco Platforms
  • Application Deployment and Security
  • Infrastructure and Automation
This digital Study Guide provides
  • Detailed review of individual DEVCOR objectives
  • Sample quiz questions for each domain with detailed answers
  • Code examples that may be used standalone or as a foundation for your own future applications