معرفی کتاب Hands On Hacking

Hands On Hacking book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما  هستیم با کتاب Hands On Hacking . این کتاب بر مفاهیم مهارت تست نفوذ تمرکز کرده است.

شرح دوره :

مقدمه اي سريع و عملي براي تکنيک هاي هک تهاجمي :

هک Hands-On به داوطلبان مي آموزد که از تکنيک هاي هک براي درک بهتر خطرات دنياي واقعي براي شبکه هاي رايانه اي و داده ها استفاده کنند . داوطلبان از سالها تجربه نويسنده در زمينه هک کردن شبکه هاي کامپيوتري و در نهايت آموزش ديگران در هنر حملات سايبري بهره خواهند برد .

آنچه خواهيد آموخت :

اين کتاب ابزارها، تاکتيک ها و روش هاي مورد استفاده توسط هکرهاي اخلاقي و کرکرهاي مجرم را به طور يکسان توضيح مي دهد .

زماني که بر زيرساخت کامپيوتري يک شرکت هدف تمرکز مي کنيم و نحوه دسترسي به سرورها و داده ها را بررسي مي کنيم . پس از تکميل مرحله جمع‌آوري اطلاعات، به دنبال نقص‌ها و بهره‌برداري‌هاي شناخته‌شده آن‌ها مي‌گرديد – از جمله ابزارهايي که توسط دولت‌هاي دولتي تحت حمايت مالي واقعي دولت ساخته شده‌اند .
• مقدمه اي بر همان تکنيک هاي هک که هکرهاي مخرب عليه يک سازمان استفاده خواهند کرد

• نوشته شده توسط کارشناسان infosec با سابقه اثبات شده آسيب پذيري هاي انتشار و برجسته کردن نقص هاي امنيتي

• بر اساس مواد آزمايش شده استفاده براي آموزش هکرها در سراسر جهان در هنر نفوذ به شبکه ها

• مباني اساسي را پوشش مي دهد که چگونه شبکه هاي کامپيوتري ذاتاً در برابر حمله آسيب پذير هستند و به دانش آموز آموزش مي دهد که چگونه مهارت هاي هک را براي کشف آسيب پذيري ها به کار گيرد.
ما موضوعات نقض يک شرکت از محيط شبکه خارجي، هک کردن سيستم هاي داخلي سازماني و آسيب پذيري هاي برنامه هاي وب را پوشش مي دهيم . با بررسي مباني بهره برداري با مثال هاي عملي در دنياي واقعي ، هيچ حمله آکادميک فرضي را در اينجا نخواهيد يافت. از ابتدا تا انتها اين کتاب داوطلبان را طي مراحل لازم براي نقض يک سازمان براي بهبود امنيت آن مي برد .

اين کتاب مناسب چه افرادي است :

Hands-On Hacking که توسط کارشناسان و مربيان مشهور امنيت سايبري نوشته شده است، به متخصصان سطح ابتدايي که به دنبال يادگيري تکنيک هاي هک اخلاقي هستند ، آموزش مي دهد و اگر به دنبال درک تست نفوذ و هک اخلاقي هستيد، اين کتاب شما را از روش‌هاي پايه به تکنيک‌هاي پيشرفته در قالب يادگيري ساختاريافته هدايت مي‌کند .

 با ما همراه باشید.

Description

A fast, hands-on introduction to offensive hacking techniques

Hands-On Hacking teaches readers to see through the eyes of their adversary and apply hacking techniques to better understand real-world risks to computer networks and data. Readers will benefit from the author’s years of experience in the field hacking into computer networks and ultimately training others in the art of cyber-attacks. This book holds no punches and explains the tools, tactics and procedures used by ethical hackers and criminal crackers alike.

We will take you on a journey through a hacker’s perspective when focused on the computer infrastructure of a target company, exploring how to access the servers and data. Once the information gathering stage is complete, you’ll look for flaws and their known exploits—including tools developed by real-world government financed state-actors.

• An introduction to the same hacking techniques that malicious hackers will use against an organization

• Written by infosec experts with proven history of publishing vulnerabilities and highlighting security flaws

• Based on the tried and tested material used to train hackers all over the world in the art of breaching networks

• Covers the fundamental basics of how computer networks are inherently vulnerable to attack, teaching the student how to apply hacking skills to uncover vulnerabilities

We cover topics of breaching a company from the external network perimeter, hacking internal enterprise systems and web application vulnerabilities. Delving into the basics of exploitation with real-world practical examples, you won’t find any hypothetical academic only attacks here. From start to finish this book will take the student through the steps necessary to breach an organization to improve its security.

Written by world-renowned cybersecurity experts and educators, Hands-On Hacking teaches entry-level professionals seeking to learn ethical hacking techniques. If you are looking to understand penetration testing and ethical hacking, this book takes you from basic methods to advanced techniques in a structured learning format.