معرفی کتاب Serious Cryptography

downlaod Cryptography

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Cryptography . این کتاب بر مفاهیم نحوه رمزنگاری تمرکز کرده است.

آنچه خواهید آموحت :

این راهنمای عملی برای رمزگذاری مدرن، مفاهیم اساسی ریاضی را در قلب رمزنگاری بدون اجتناب از بحث‌های گوشتی در مورد نحوه کارکرد آن‌ها تجزیه می‌کند . شما در مورد رمزگذاری احراز هویت شده، تصادفی ایمن، توابع هش، رمزهای بلوک و تکنیک های کلید عمومی مانند رمزنگاری RSA و منحنی بیضی خواهید آموخت.
مفاهیم کلیدی در رمزنگاری، مانند امنیت محاسباتی، مدل‌های مهاجم و محرمانگی پیشرو
نقاط قوت و محدودیت های پروتکل TLS در پشت وب سایت های امن HTTPS
محاسبات کوانتومی و رمزنگاری پس کوانتومی
درباره آسیب‌پذیری‌های مختلف با بررسی نمونه‌های کد و موارد استفاده متعدد
چگونه بهترین الگوریتم یا پروتکل را انتخاب کنیم و از فروشندگان سؤالات درست بپرسیم

فهرست مطالب :

فصل 1: رمزگذاری
فصل 2: ​​تصادفی
فصل 3: امنیت رمزنگاری
فصل 4: رمزهای بلوکی
فصل 5: رمزهای جریان
فصل 6: توابع هش
فصل 7: هش کردن با کلید
فصل 8: رمزگذاری تأیید شده
فصل 9: مسائل سخت
فصل 10: RSA
فصل 11: دیفی هلمن
فصل 12: منحنی های بیضوی
فصل 13: TLS
فصل 14: کوانتوم و پس کوانتوم

 با ما همراه باشید.

This practical guide to modern encryption breaks down the fundamental mathematical concepts at the heart of cryptography without shying away from meaty discussions of how they work. You’ll learn about authenticated encryption, secure randomness, hash functions, block ciphers, and public-key techniques such as RSA and elliptic curve cryptography.

You’ll also learn:

Key concepts in cryptography, such as computational security, attacker models, and forward secrecy
The strengths and limitations of the TLS protocol behind HTTPS secure websites
Quantum computation and post-quantum cryptography
About various vulnerabilities by examining numerous code examples and use cases
How to choose the best algorithm or protocol and ask vendors the right questions

Each chapter includes a discussion of common implementation mistakes using real-world examples and details what could go wrong and how to avoid these pitfalls.

Whether you’re a seasoned practitioner or a beginner looking to dive into the field, Serious Cryptography will provide a complete survey of modern encryption and its applications.

Author Bio

Jean-Philippe Aumasson is Principal Research Engineer at Kudelski Security, an international cybersecurity company based in Switzerland. He has authored more than 40 research ­articles in the field of cryptography and cryptanalysis and designed the widely used hash functions BLAKE2 and SipHash. He speaks regularly at information security conferences and has presented at Black Hat, DEF CON, Troopers, and ­Infiltrate.

Table of contents

Foreword by Matthew D. Green
Preface
Abbreviations
Chapter 1: Encryption
Chapter 2: Randomness
Chapter 3: Cryptographic Security
Chapter 4: Block Ciphers
Chapter 5: Stream Ciphers
Chapter 6: Hash Functions
Chapter 7: Keyed Hashing
Chapter 8: Authenticated Encryption
Chapter 9: Hard Problems
Chapter 10: RSA
Chapter 11: Diffie-Hellman
Chapter 12: Elliptic Curves
Chapter 13: TLS
Chapter 14: Quantum and Post-Quantum

View the detailed Table of Contents
View the Index