معرفی کتاب Containers In Cisco IOS-XE, IOS-XR, And NX-OS: Orchestration And Operation

downlaod Containers In Cisco

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Containers In Cisco IOS-XE . این کتاب بر مفاهیم نرم افزار مجازی سازی در سطح سیستم عامل تمرکز کرده است.

شرح دوره :

راهنماي جامع يادگيري قابليت‌هاي ميزباني کانتينر و اپليکيشن در پلتفرم‌هاي سيسکو و پياده‌سازي آن‌ها براي دستيابي به راندمان بالاتر در استقرار و عمليات شبکه رساند . معماري‌هاي سيسکو قابليت‌هاي مجازي‌سازي محاسباتي جامعي را براي تطبيق ميزباني کانتينر بومي و شخص ثالث ارائه مي‌دهند ، بنابراين مي‌توانيد هر برنامه يا سرويس شبکه را کانتينري کرده و نمونه‌سازي کنيد .

مستقيماً از سيسکو، اين راهنماي کامل براي استقرار و اجراي سرويس هاي شبکه و برنامه هاي کاربردي کانتينري بر روي پلت فرم هاي سيسکو است. ابتدا، نويسندگان مفاهيم ضروري مجازي‌سازي و کانتينري‌سازي را براي همه متخصصان شبکه بررسي کرده و ابزارهاي ارکستراسيون پيشرو را معرفي مي‌کنند . در مرحله بعد ، آنها با ارائه پشتيباني معماري Cisco براي زيرساخت هاي کانتينر، به شبکه هاي کانتينري گام بر مي دارند پوشش ماژولار پيکربندي ، فعال‌سازي ، ارکستراسيون ، عمليات و ميزباني برنامه را براي هر پلتفرم نرم‌افزار کليدي سيسکو پيدا خواهيد کرد IOS-XE، IOS-XR، و NX-OS.
ابزارهاي مختلف ارکستراسيون، از جمله LXC، Docker، و Kubernetes را بررسي مي‌کنند و سيسکو و ابزارهاي منبع باز را براي ساخت و آزمايش برنامه‌ها پوشش مي‌دهند . آنها با موارد استفاده چندگانه به پايان مي‌رسند که نشان مي‌دهد چگونه کانتينري‌سازي مي‌تواند چابکي و کارايي را در طيف وسيعي از محيط‌هاي شبکه بهبود بخشد .

آنچه خواهید آموخت :

محرک ها و مفاهيم مجازي سازي محاسباتي را مرور کنيد
چگونه پلتفرم هاي سيسکو به مجازي سازي زيرساخت دست مي يابند
بررسی مدل مرجع سيسکو جهت توسعه خدمات بومي ابري و حرکت به توابع شبکه بومي ابري
اصول شبکه هاي کانتينري سيسکو، حالت هاي پشتيباني شده و پيکربندي
فعال کردن، نصب، فعال کردن، و هماهنگ کردن برنامه هاي کاربردي کانتينري در Cisco IOS-XE، IOS-XR، و NX-OS
ابزارها و روش‌ها را براي توسعه، آزمايش، ميزباني و سازماندهي برنامه‌هاي کاربردي کانتينري مقايسه کنيد
موارد استفاده در دنياي واقعي براي عمليات‌هاي Day-0، Day-1 و Day-2 را با مثال‌ عملي کشف کنيد
پيش نمايش روندهاي ادغام در کانتينرسازي شبکه

 با ما همراه باشید.

A comprehensive guide to learning container and application hosting capabilities in Cisco platforms, and implementing them to achieve higher efficiency in network deployments and operations

Cisco architectures offer comprehensive compute virtualization capabilities to accommodate both native and third-party container hosting, so you can containerize and instantiate any application or network service and gain unprecedented value from your networks.

Direct from Cisco, this is the complete guide to deploying and operating containerized  application and network services on Cisco platforms. First, the authors review essential virtualization and containerization concepts for all network professionals and introduce leading orchestration tools. Next, they take a deep dive into container networking, introducing Cisco architectural support for container infrastructures. Youll find modular coverage of configuration, activation,orchestration, operations, and application hosting for each key Cisco software platform: IOS-XE, IOS-XR, and NX-OS.

The authors explore diverse orchestration tools, including LXC,Docker, and Kubernetes, and cover both Cisco and open-source tools for building and testing applications. They conclude with multiple use cases that show how containerization can improve agility and efficiency in a wide range of network environments.

  • Review the motivation, drivers, and concepts of computing virtualization
  • Learn how Cisco platforms are achieving infrastructure virtualization
  • Explore the Cisco reference model for developing cloud-native services and moving to cloud-native network functions
  • Master Cisco container networking fundamentals, supported modes, and configuration
  • Enable,install, activate, and orchestrate containerized applications in Cisco IOS-XE,IOS-XR, and NX-OS
  • Compare tools and methods for developing, testing, hosting, and orchestrating containerized applications
  • Discover real-world use cases for Day-0, Day-1, and Day-2 operations, with practical deployment examples
  • Preview merging trends in network containerization