آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

دوره آموزشی زبان برنامه نویسی ++C

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
معرفی دوره و نصب و راه اندازی
آشنایی با نحوه کارکرد ++C
مفاهیم اولیه
7
آشنایی با متغیر ها (نمایش رایگان)
24:25 ویدئو

8
تابع (نمایش رایگان)
16:51 ویدئو

9
فایل های header (نمایش رایگان)
21:34 ویدئو

10
debug (نمایش رایگان)
24:57 ویدئو

11
دستور شرط (نمایش رایگان)
20:15 ویدئو

13
حلقه ها (نمایش رایگان)
19:25 ویدئو

14
control flow (نمایش رایگان)
11:07 ویدئو

Pointers & References
15
اشاره گر چیست (نمایش رایگان)
08:11 ویدئو

17
تخصیص حافظه (نمایش رایگان)
08:26 ویدئو

19
ارجاع (نمایش رایگان)
13:27 ویدئو

شی گرایی
static
25
static به چه معناست (نمایش رایگان)
11:55 ویدئو