آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

#Education Refractoring TO Developers C

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Education Refractoring TO Developers C # :

Course Review:

۰۱-Course  Overview

Introduction Refractoring Va Code Smells:

۰۲-Objectives

۰۳-What is Refactoring

۰۴-When Should You Refactor

۰۵-When Not to Refactor

۰۶-The Refactoring Process

۰۷-Writing Characterization Tests

۰۸-Refactoring Toward Cleaner Code

۰۹-What Are Code Smells

۱۰-Classifying Code Smells

۱۱-Key Takeaways

Code Phrase Smalls:

۱۲-Objectives

۱۳-Smell Primitive Obsession

۱۴-Smell Vertical Separation

۱۵-Smell Inconsistency

۱۶-Smell Poor Names

۱۷-Smell Switch Statements

۱۸-Smell Duplicate Code

۱۹-Smell Dead Code

۲۰-Smell Hidden Temporal Coupling

۲۱-Key Takeaways

Code Method Smells:

۲۲-Objectives

۲۳-Smell Long Method

۲۴-Smell Conditional Complexity

۲۵-Smell Inconsistent Abstraction Level

۲۶-Specific Method Refactorings

۲۷-Extract Method

۲۸-Rename Method

۲۹-Inline Method

۳۰-Introduce Explaining Variable

۳۱-Inline Temp

۳۲-Replace Temp With Query

۳۳-Split Temporary Variable

۳۴-Parameterize Methods

۳۵-Replace Parameter with Explicit Methods

۳۶-Add Parameter

۳۷-Remove Parameter

۳۸-Separate Query from Modifier

۳۹-Key Takeaways

Code Class Smells:

۴۰-Objectives

۴۱-Smell Large Class

۴۲-Smell Class Doesn t Do Much

۴۳-Smell Temporary Field

۴۴-Smell Alternative Classes with Different Interfaces

۴۵-Smell Parallel Inheritance Hierarchies

۴۶-Smell Data Class

۴۷-Smell Feature Envy

۴۸-Smell Hidden Dependencies

۴۹-Specific Class Refactorings

۵۰-Encapsulate Field

۵۱-Encapsulate Collection

۵۲-Move Method

۵۳-Extract Class

۵۴-Replace Inheritance with Delegation

۵۵-Replace Conditional with Polymorphism

۵۶-Key Takeaways

برای دیدن تمام دوره به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Course Review
1
Course Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

Introduction Refractoring Va Code-Smells
2
Objectives (نمایش رایگان)
ویدئو

3
What is Refactoring (نمایش رایگان)
ویدئو

4
When Should You Refactor (نمایش رایگان)
ویدئو

5
When Not to Refactor (نمایش رایگان)
ویدئو

6
The Refactoring Process (نمایش رایگان)
ویدئو

9
What Are Code Smells (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Classifying Code Smells (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Key Takeaways (نمایش رایگان)
ویدئو

Code Phrase Smalls
12
Objectives (نمایش رایگان)
ویدئو

13

14

15
Smell Inconsistency (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Smell Poor Names (نمایش رایگان)
ویدئو

17
Smell Switch Statements (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Smell Duplicate Code (نمایش رایگان)
ویدئو

19
Smell Dead Code (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Key Takeaways (نمایش رایگان)
ویدئو

Code Method Smells
22
Objectives (نمایش رایگان)
ویدئو

23
Smell Long Method (نمایش رایگان)
ویدئو

24

26

27
Extract Method (نمایش رایگان)
ویدئو

28
Rename Method (نمایش رایگان)
ویدئو

29
Inline Method (نمایش رایگان)
ویدئو

31
Inline Temp (نمایش رایگان)
ویدئو

32
Replace Temp With Query (نمایش رایگان)
ویدئو

33
Split_Temporary_Variable (نمایش رایگان)
ویدئو

34
Parameterize_Methods (نمایش رایگان)
ویدئو

36
Add Parameter (نمایش رایگان)
ویدئو

37
Remove Parameter (نمایش رایگان)
ویدئو

38

39
Key Takeaways (نمایش رایگان)
ویدئو

Code Class Smells
40
Objectives (نمایش رایگان)
ویدئو

41
Smell Large Class (نمایش رایگان)
ویدئو

42

43
Smell Temporary Field (نمایش رایگان)
ویدئو

46
Smell Data Class (نمایش رایگان)
ویدئو

47
Smell Feature Envy (نمایش رایگان)
ویدئو

48

49

50
Encapsulate Field (نمایش رایگان)
ویدئو

51
Encapsulate Collection (نمایش رایگان)
ویدئو

52
Move Method (نمایش رایگان)
ویدئو

53
Extract Class (نمایش رایگان)
ویدئو

56
Key Takeaways (نمایش رایگان)
ویدئو