آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

#Lrean How Touse Design And Crative Patterns In C

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Lrean How Touse Design And Crative Patterns In C #:

۰۱-Structural and creational design patterns

۰۲-The gang of four and the 23 design patterns

۰۳-The abstract factory pattern

۰۴-The builder pattern

۰۵-Factory method

۰۶-The prototype pattern

۰۷-The singleton pattern

۰۸-The adapter pattern

۰۹-The bridge pattern

۱۰-The composite pattern

۱۱-The decorator pattern

۱۲-The facade pattern

۱۳-The flyweight pattern

۱۴-The proxy pattern

۱۵-Course recap

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Lrean How Touse Design And Crative Patterns In C
4
The builder pattern (نمایش رایگان)
ویدئو

5
Factory method (نمایش رایگان)
ویدئو

6
The prototype pattern (نمایش رایگان)
ویدئو

7
The singleton pattern (نمایش رایگان)
ویدئو

8
The adapter pattern (نمایش رایگان)
ویدئو

9
The bridge pattern (نمایش رایگان)
ویدئو

10
The composite pattern (نمایش رایگان)
ویدئو

11
The decorator pattern (نمایش رایگان)
ویدئو

12
The facade pattern (نمایش رایگان)
ویدئو

13
The flyweight pattern (نمایش رایگان)
ویدئو

14
The proxy pattern (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Course recap (نمایش رایگان)
ویدئو