آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

WintellectNOW C# Basic

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Wintellect NOW C# Basic:

C# is one of the most popular programming languages on the planet, and it’s the lingua franca of .NET and other Microsoft platforms. This video gets you started with C# and the .NET Framework using Visual Studio 2012. It explains the basics of variables, expressions, types, methods, and demonstrates how to create command-line applications using the Console project template.

Introduction
Console Projects and I/O Basics
Simple Variables
Basic Operators and Operator Precedence
Basic C# Types & .NET Framework Types
Syntax Errors
.NET Framework Static Methods
Static Type Methods
Instance Properties and Methods
Commenting
Methods
Structs
Method Overloads
Command-Line Arguments
Basic Debugging and Runtime Errors
Using the Command-Line Application

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

WintellectNOW C# Basic
1
WintellectNOW C# Basic (نمایش رایگان)
ویدئو