آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Build Your First Kinect for Windows App

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Build Your First Kinect for Windows App:
Agenda
What Is the Kinect?
Kinect Capabilities
Kinect for Windows SDK
Kinect for Windows Dev Toolkit
What’s In the Kinect for Windows Box (Demo)
Software Pre-requisites
Setting up and Installing the Prerequisites (Demo)
Pluging in your Kinect for Windows Device (Demo)
Creating the Hello World Application
Coding the Hello World Application (Demo)
Conclusion

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Build Your First Kinect for Windows App