آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

C# Application and Component Type

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

C# Application and Component Type:

The C# programming language can be used to build many types of applications and components for different platforms. Come along as Colin demonstrates how to use C# to create Windows Store apps, Windows Phone apps, PowerShell commandlets, and other types of apps, all from the friendly environs of Visual Studio.

Introduction
Portable Class Library
Console Application
PowerShell Commandlet
Windows Forms Application
WPF Application
Silverlight Application
Windows Phone App
Windows Store App
Windows Service
ASP.NET Application
Other component types
Summary

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

C# Application and Component Type