آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

C# Frame work Design

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
C# Frame work Design:
Introduction:
۰۱-Welcome
۰۲-What you should know
Framework Design Concepts:
۰۳-Design frameworks
۰۴-Share frameworks
۰۵-Host frameworks
Modular Code:
۰۶-Code encapsulation
۰۷-Design interfaces
۰۸-Modular classes
Extending Frameworks:
۰۹-Create independent modules
۱۰-Extend a framework
۱۱-Enforce an architecture pattern
Documentation:
۱۲-Document a framework
۱۳-Share a framework
Conclusion:
۱۴-Next steps
برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.
Introduction
1
Welcome (نمایش رایگان)
ویدئو

2
What you should know (نمایش رایگان)
ویدئو

Framework Design Concepts
3
Design frameworks (نمایش رایگان)
ویدئو

4
Share frameworks (نمایش رایگان)
ویدئو

5
Host frameworks (نمایش رایگان)
ویدئو

Modular Code
6
Code encapsulation (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Design interfaces (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Modular classes (نمایش رایگان)
ویدئو

Extending Frameworks
9

10
Extend a framework (نمایش رایگان)
ویدئو

Documentation
12
Document a framework (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Share a framework (نمایش رایگان)
ویدئو

Conclusion
14
Next steps (نمایش رایگان)
ویدئو