آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

C# Pattern Designing

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

C# Pattern Designing:

Course Review:

۰۱-Course Overview

Stat Design Pattern:

۰۲-Module Introduction

۰۳-The Demo Project

۰۴-A Naive Approach to Managing State

۰۵-Completing the Naive Approach

۰۶-Why Use the State Design Pattern

۰۷-The State Design Pattern

۰۸-The Abstract State

۰۹-Concrete States

۱۰-Context and State

۱۱-Implementing the Pattern

۱۲-Module Conclusion

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Course Review
1
Course Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

Stat Design Pattern
2
Module Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

3
The Demo Project (نمایش رایگان)
ویدئو

7

8
The Abstract State (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Concrete States (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Context and State (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Implementing the Pattern (نمایش رایگان)
ویدئو

12
Module Conclusion (نمایش رایگان)
ویدئو