آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

C# Programming 1 – Getting Started

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

C# Programming 1 – Getting Started:

۰۱-Welcome to the course
۰۲-What is in step one
۰۳-Install Visual Studio
۰۴-Your First C Sharp Project
۰۵-Adding Components to a form
۰۶-Adding program code
۰۷-How to use the sample projects
۰۸-How to customize Visual Studio
۰۹-Tour of Visual Studio
۱۰-How to follow this course on a Mac
۱۱-Install Mono and MonoDevelop on a Mac
۱۲-How to use the sample projects on a Mac
۱۳-How To Create Visual User Interfaces With Monodevelop

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

C# Programming 1 - Getting Started