آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

#C# Programming 2- Fundamentals of C

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

C# Programming 2- Fundamentals of C #:

۰۱-Whats In Step Two
۰۲-Data types
۰۳-Variables
۰۴-Constants
۰۵-Comments
۰۶-Keywords
۰۷-Functions
۰۸-Namespaces and usings
۰۹-Data type conversion
۱۰-Type casting
۱۱-Implicitly Typed Variables
۱۲-Summary of C Languages Elements
۱۳-Sample Program Tax calculator

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

#C# Programming 2 - Fundamentals of C
1
Whats In Step Two (نمایش رایگان)
ویدئو

2
Data types (نمایش رایگان)
ویدئو

3
Variables (نمایش رایگان)
ویدئو

4
Constants (نمایش رایگان)
ویدئو

5
Comments (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Keywords (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Functions (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Namespaces and usings (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Data type conversion (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Type casting (نمایش رایگان)
ویدئو

11