آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

#Creating PowerShell Cmdlets with C

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Creating PowerShell Cmdlets with C#:

You can extend PowerShell by writing cmdlets. In this session, you will learn how to write cmdlets in C# and how to wrap the resulting library in a PowerShell module, complete with updatable help.

Introduction
Writing a Cmdlet in C# (Demo)
Adding Custom Formatting (Demo)
Adding “Updatable” Help (Demo)
Summary

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

#Creating PowerShell Cmdlets with C