دانلود کتاب Pro DevOps with Google Cloud Platform

از اصول Pro DevOps with Google با Google Cloud Platform (GCP) برای توسعه برنامه‌ها و خدمات استفاده کنید. 
این کتاب فصل به فصل را به یک سناریوی واقعی واقعی می‌سازد. و نحوه ساخت، نظارت و نگهداری یک برنامه کامل با استفاده از DevOps را در عمل توضیح می‌دهد.
 
با شروع مفاهیم اصلی DevOps، ادغام مداوم و تحویل مداوم، ابزارهای رایج از جمله Jenkins، Docker. و Kubernetes را در زمینه یک برنامه میکروسرویس واقعی برای استقرار در فضای ابری پوشش خواهید داد. 
 
همچنین یک مانیتور برای ابر خود ایجاد خواهید کرد و نحوه استفاده از داده های آن را برای جلوگیری از خطا و بهبود پایداری سیستم خواهید دید. 
تا پایان Pro DevOps با Google Cloud Platform، می‌توانید یک برنامه واقعی را با GCP استقرار، نگهداری و نظارت کنید.
 
 
آنچه شما یاد خواهید گرفت ….
 
+برنامه‌ها و سرویس‌ها را با استفاده از DevOps در Google Cloud Platform بسازید و استقرار دهید.
 
+یک خط لوله یکپارچه سازی پیوسته کامل (CI) و تحویل مداوم (CD) را حفظ کنید.
 
+از Containerization با Docker و Kubernetes استفاده کنید.
 
+CD را با GCP و Jenkins انجام دهید.
 
+با Jenkins، Docker و Kubernetes میکروسرویس ایجاد کنید.
 
+برنامه‌ای که به تازگی مستقر شده‌اید و استقرار و عملکرد آن را نظارت کنید.
 
+امنیت را تنظیم کنید و شبکه خود را با GCP مدیریت کنید.