آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Infiniteskills Collections in C# &.NET

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Collections in C# and .NET:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره آمورشی یاد خواهید گرفت که به چه صورتی یک Collection را از طریق #C و Net. بسازید. Collection کاربرد زیادی در Net. دارد.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Infiniteskills Collections in Csharp and .NET:
Introduction:
۰۱-Welcome And What To Expect
۰۲-About The Author
۰۳-How To Access Your Working Files

Attributes:
۰۱-What Are Attributes
۰۲-Writing An Attribute Class
۰۳-Making Magic Happen With Reflection

Common Collections:
۰۱-The Collection Interface Hierarchy
۰۲-Working With Arrays
۰۳-Super Arrays The List
۰۴-The LinkedList Collection
۰۵-Storing Key And Value Pairs With Dictionary
۰۶-Binary Sorted Key Values With SortedList
۰۷-The HashSet
۰۸-The SortedSet
۰۹-FIFO With Queue
۱۰-LIFO With Stack

System.Collections.ObjectModel:
۰۱-Creating Your Own Collection With Collection
۰۲-Binding Data With BindingList
۰۳-Notifications With ObservableCollection
۰۴-The KeyedCollection
۰۵-Preventing Collection Modifications With ReadOnlyCollection
۰۶-Using The ReadOnlyObservableCollection

Concurrent Collections:
۰۱-MultiThreaded Programming With ConcurrentDictionary
۰۲-The ConcurrentQueue, ConcurrentStack And ConcurrentBag Classes

Writing Iterators:
۰۱-The IEnumerator Interface
۰۲-The Yield Keyword.
۰۳-Implementing The IEnumerable Interface

Conclusion:
۰۱-Wrap Up

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1

2
About The Author (نمایش رایگان)
ویدئو

Attributes
Common Collections
8
Working With Arrays (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Super Arrays The List (نمایش رایگان)
ویدئو

10

13
The HashSet (نمایش رایگان)
ویدئو

14
The SortedSet (نمایش رایگان)
ویدئو

15
FIFO With Queue (نمایش رایگان)
ویدئو

16
LIFO With Stack (نمایش رایگان)
ویدئو

Writing Iterators
25

26
The Yield Keyword (نمایش رایگان)
ویدئو

Conclusion
28
Wrap Up (نمایش رایگان)
ویدئو