آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Linkedin Building Serverless Xamarin Apps with Azure

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
Linkedin Building Serverless Xamarin Apps with Azure:
Introduction:
۰۱٫Develop cross-platform serverless apps
۰۲٫What you should know
Getting Started with Serverless:
۰۱٫Defining serverless
۰۲٫Why serverless
۰۳٫Azure Functions
۰۴٫Setup your Azure account
۰۵٫Outline the sample app
Creating Azure Functions:
۰۱٫Create your first Azure Functions app
۰۲٫Inspect the Azure Functions app
۰۳٫Choose a language
۰۴٫Bindings and triggers
۰۵٫Triggers
۰۶٫Bindings
۰۷٫Create an Azure function in Visual Studio
۰۸٫Implement the Azure function
Creating a Xamarin Forms App:
۰۱٫Introduction to Xamarin
۰۲٫Create a new Xamarin Forms app
۰۳٫Create the UI
۰۴٫Pick an image
۰۵٫Connect with the Azure function
۰۶٫Use cases for Azure Functions in apps
Azure Functions Architecture:
۰۱٫When to choose what Azure service
۰۲٫Secure Azure Functions apps
۰۳٫Test the Azure function
۰۴٫Monitor Azure Functions in production
۰۵٫Azure Functions app deployment
Conclusion:
۰۱٫Next steps
برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.
Introduction
Getting Started with Serverless
3
Defining serverless (نمایش رایگان)
ویدئو

4
Why serverless (نمایش رایگان)
ویدئو

5
Azure Functions (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Setup your Azure account (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Outline the sample app (نمایش رایگان)
ویدئو

Creating Azure Functions
10
Choose a language (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Bindings and triggers (نمایش رایگان)
ویدئو

12
Triggers (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Bindings (نمایش رایگان)
ویدئو

15

Creating a Xamarin Forms App
16
Introduction to Xamarin (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Create the UI (نمایش رایگان)
ویدئو

19
Pick an image (نمایش رایگان)
ویدئو

Azure Functions Architecture
Conclusion
27
Next steps (نمایش رایگان)
ویدئو