آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Linkedin Installing and Running WordPress Local by FlyWheel

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره یاد خواهید گرفت که چه در WordPress و چه درتوسعه Website و قالب های WordPress قرار دارید، داشتن یک نسخه برایتان ضرروی می باشد.

نصب WordPress، کنترل کاملی برای آزمایش توسعه است و می توانید تغییراتی که اعمال می کنید را ببینید و نیازی به دانلود و آپلود نمی باشد.

برنامه  FlyWheel رایگان است وتوسط این برنامه اجرای سریع و راه اندازی محلی WordPress امکان پذیرمی باشد.

برای نصب و راه اندازی WordPress برروی Windows و Mac می توانید Local بگیرید، البته نشان خواهد داد که چگونه از مزایای WordPress استفاده کنید.

ویژگی Live Link اجازه ی دستررسی  به پرونده ها را خواهد داد، Cloning و Blueprints یک ویژگی خاص Local می باشد که راه اندازی سایت های بعدیتان را ساده تر خواهد کرد.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Linkedin Installing and Running WordPress Local by FlyWheel:
Introduction:
۰۰۱-WordPress on your computer with Local by Flywheel

Introduction To Local By Flywheel:
۰۰۲-How Local by Flywheel works
۰۰۳-Download and install Local

Confiuring Local And WordPress:
۰۰۴-Set up a new WordPress site
۰۰۵-Walk though
۰۰۶-Configure SSL HTTPS
۰۰۷-Turn sites on and off
۰۰۸-Enable and use Live Link
۰۰۹-Access files and database

Advanced Features:
۰۱۰-Configure defaults
۰۱۱-Clone and export sites
۰۱۲-Create and use Blueprints
۰۱۳-Access SSH and WP CLI

Conlusion:
۰۱۴-Next steps

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction To Local By Flywheel
Confiuring Local And WordPress
4

5
Walk though (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Configure SSL HTTPS (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Turn sites on and off (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Enable and use Live Link (نمایش رایگان)
ویدئو

9

Advanced Features
10
Configure defaults (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Clone and export sites (نمایش رایگان)
ویدئو

12

13
Access SSH and WP CLI (نمایش رایگان)
ویدئو

Conlusion
14
Next steps (نمایش رایگان)
ویدئو