آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Linkedin Python Data Structures Stacks Queues&Deques

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره ، ارین آلارد نحوه استفاده از پایتون برای ساخت سه ساختار اصلی داده خطی: پشته ها ، صف ها و دک ها را نشان می دهد. وی ساختارهای داده را مقایسه و تضاد می کند و نحوه پیاده سازی آنها را به روشی شی گرا در پایتون نشان می دهد. بیاموزید که چگونه هر کلاس را تعریف کنید و از روشهای داخلی Python برای انجام رفتارهای لازم ، مانند فشار ، پاپ و peek استفاده کنید. enqueue و dequeue؛ و add_front و remove_rear.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، وشامل سرفصل های زیر می باشد:

Linkedin Python Data Structures Stacks Queues & Deques:
Introduction:
۰۱-Python data structures primer
۰۲-hat you should know

Abstract Data Types and Data Structures:
۰۱-Abstract data types
۰۲-Data structures

The Stack:
۰۱-Stacks as a linear abstract data type
۰۲-Creating the stack class and its methods
۰۳-push
۰۴-pop
۰۵-peek
۰۶-size
۰۷-is empty
۰۸-Challenge Balanced symbols
۰۹-Balanced symbols solution approach
۱۰-Balanced symbols solution in code

The Queue:
۰۱-Queues as a linear abstract data type
۰۲-Creating the queue class and its methods
۰۳-enqueue
۰۴-dequeue
۰۵-peek
۰۶-size and is empty
۰۷-Challenge Print queue
۰۸-Print queue solution approach
۰۹-Print queue solution in code

The Deque:
۰۱-Dequeues as a linear abstract data type
۰۲-Creating the deque class and its methods
۰۳-add rear and add front
۰۴-remove rear and remove front
۰۵-peek rear and peek front
۰۶-size and is empty
۰۷-Challenge Palindrome checker
۰۸-Palindrome checker solution approach
۰۹-Palindrome checker solution in code

Conclusion:
۰۱-Next steps

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1
hat you should know (نمایش رایگان)
ویدئو

Abstract Data Types and Data Structures
3
Abstract data types (نمایش رایگان)
ویدئو

4
Data structures (نمایش رایگان)
ویدئو

The Stack
7
push (نمایش رایگان)
ویدئو

8
pop (نمایش رایگان)
ویدئو

9
peek (نمایش رایگان)
ویدئو

10
size (نمایش رایگان)
ویدئو

11
is empty (نمایش رایگان)
ویدئو

12

The Queue
17
enqueue (نمایش رایگان)
ویدئو

18
dequeue (نمایش رایگان)
ویدئو

19
peek (نمایش رایگان)
ویدئو

20
size and is empty (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Challenge Print queue (نمایش رایگان)
ویدئو

23

Conclusion
33
Next steps (نمایش رایگان)
ویدئو