آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Linkedin WordPress Advanced Custom Fields

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره پست ها و صفحات WordPress مجموعه محدودی از فیلدهای ورود داده را نشان خواهند  داد، برای جمع آوری اطلاعات و نمایش داده های سفارشی با ابزارک ها کار خواهیم کرد.

افزونه ی Advanced Custom Fields :

کارایی این افزونه سفارش جدیدی را ایجاد می کند که این امکان را فراهم خواهد کرد تا اطلاعات بیشتری را نمایش دهید. این افزونه برای ایجاد گروه ها و فیلدهایی در زمینه های مختلف می باشد. نحوه ی استفاده از اطلاعات جمع آوری شده را در یک قالب سایت با استفاده از

  • قالب HTML
  • قالبCSS
  • قالب PHP

که این قالبها بدون استفاده از Java Script توضیح داده می شود.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Linkedin WordPress Advanced Custom Fields:
Introduction:
۰۰۱-Customize WordPress content with Advanced Custom Fields ACF
۰۰۲-What you should know
۰۰۳-Demo project overview

Getting Started Whth ACF:
۰۰۴-What are custom fields
۰۰۵-ACF free vs ACF PRO
۰۰۶-Downloading and installing ACF

Creating Field Groups With ACF:
۰۰۷-Creating your first field group
۰۰۸-Field types overview
۰۰۹-Adding fields to your fields group
۰۱۰-Adding content to your new fields
۰۱۱-Primer on adding to your website

Displaying Yor Fields:
۰۱۲-Creating a child theme
۰۱۳-Displaying basic fields
۰۱۴-Displaying relational fields
۰۱۵-Styling the fields

Working With Data In ACF:
۰۱۶-Exploring advanced features of ACF
۰۱۷-What is repeatable data
۰۱۸-Creating a repeater field
۰۱۹-Displaying the repeater in your theme
۰۲۰-Styling the repeater
۰۲۱-Coding a front end submission form
۰۲۲-Creating the submission form page

Creating A Gutenberg Block:
۰۲۳-What do blocks mean in ACF
۰۲۴-Defining your block in code
۰۲۵-Defining your block in the admin
۰۲۶-Writing your block callback function
۰۲۷-Creating the block template
۰۲۸-Making your block look good

Cleaning Up The Admin:
۰۲۹-Hiding meta boxes with ACF
۰۳۰-Multiple rules for displaying fields
۰۳۱-Organizing fields with layout types
۰۳۲-Exporting field groups

Conclusion:
۰۳۳-Next steps

Getting Started Whth ACF
4
What are custom fields (نمایش رایگان)
ویدئو

5
ACF free vs ACF PRO (نمایش رایگان)
ویدئو

Creating Field Groups With ACF
Displaying Yor Fields
12
Creating a child theme (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Displaying basic fields (نمایش رایگان)
ویدئو

14

15
Styling the fields (نمایش رایگان)
ویدئو

Working With Data In ACF
Creating A Gutenberg Block
Cleaning Up The Admin
Conclusion
33
Next steps (نمایش رایگان)
ویدئو