آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Linkedin WordPress Building Progressive Themes with WP Rig

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

WP Rig ابزاری می باشد که ساخت Themeهای پیشرو در WordPress را آسان خواهد کرد. این ابزار دارای استاتر تم استایل دهی شده را دربر میگیرد، که به راحتی می توانید شخصی سازی، Lint و بهینه سازی کنید.

تغییراتی که در کد ایجاد می کنید را Minify کنید، تا حد ممکن تم سایت شما را سرعت می بخشد.

در این دوره نحوه پیکربندی WP Rig و ساخت Theme را آموزش می دهد. می توانید کدهای CSS ، PHP، JavaScript را اصولی یاد بگیرید.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Linkedin WordPress Building Progressive Themes with WP Rig:
Introduction:
۰۰۱-Buidling progressive WordPress themes
۰۰۲-WP Rig A primer

Configure a Development Environment For WP Rig:
۰۰۳-Set up your development environment
۰۰۴-Install Node js and Composer

Install And Configuer WP Rig:
۰۰۵-Get WP Rig
۰۰۶-How WP Rig works
۰۰۷-First time configuration
۰۰۸-Configure Browersync
۰۰۹-Run the WP Rig installer
۰۱۰-Configure Visual Studio Code workspace settings
۰۱۱-Build activate and test your new theme
۰۱۲-Sidebar Configure Browsersync SSL

CSS:
۰۱۳-CSS in WP Rig
۰۱۴-CSS file structure and partials
۰۱۵-Edit CSS
۰۱۶-CSS custom properties variables
۰۱۷-Google Fonts
۰۱۸-Load modular style sheets
۰۱۹-Create and preload style sheets
۰۲۰-Advanced CSS debugging and configuration

PHP And Worpress Templates:
۰۲۱-PHP in WP Rig
۰۲۲-Templates and file structure
۰۲۳-Optional template files
۰۲۴-Theme features and customizations
۰۲۵-Functions in WP Rig
۰۲۶-Example Add footer widgets

JavaScript:
۰۲۷-JavaScript in WP Rig
۰۲۸-Advanced JavaScript loading
۰۲۹-Debug JavaScript

Extendion WP Rig A Praction Example:
۰۳۰-The role of PHP modules
۰۳۱-Build a basic component
۰۳۲-Enqueue JavaScript files
۰۳۳-Add a custom image size
۰۳۴-Various demos

Going Fuether With WP Rig:
۰۳۵-Exporting your theme
۰۳۶-Advanced build features
۰۳۷-Contribute to WP Rig
۰۳۸-Going further with WordPress

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
2
WP Rig A primer (نمایش رایگان)
ویدئو

Configure a Development Environment For WP Rig
Install And Configuer WP Rig
CSS
13
CSS in WP Rig (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Edit CSS (نمایش رایگان)
ویدئو

17
Google Fonts (نمایش رایگان)
ویدئو

18

PHP And Worpress Templates
21
PHP in WP Rig (نمایش رایگان)
ویدئو

22

23
Optional template files (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Functions in WP Rig (نمایش رایگان)
ویدئو

26

JavaScript
27
JavaScript in WP Rig (نمایش رایگان)
ویدئو

28

29
Debug JavaScript (نمایش رایگان)
ویدئو

Extendion WP Rig A Praction Example
30
The role of PHP modules (نمایش رایگان)
ویدئو

31
Build a basic component (نمایش رایگان)
ویدئو

32
Enqueue JavaScript files (نمایش رایگان)
ویدئو

33
Add a custom image size (نمایش رایگان)
ویدئو

34
Various demos (نمایش رایگان)
ویدئو

Going Fuether With WP Rig
35
Exporting your theme (نمایش رایگان)
ویدئو

36
Advanced build features (نمایش رایگان)
ویدئو

37
Contribute to WP Rig (نمایش رایگان)
ویدئو

38