آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Linkedin WordPress Ecommerce WooCommerce

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره خواهیم آموخت که به چه صورتی یکی از محبوب ترین و مطمئن ترین راه های تجارت الکترونیک را برای WordPress برای یک فروشگاه آنلاین ایجاد کنیم.

عبارت WooCommerce همراه WordPress برابر با یک پورتال فروشگاه آنلاین می باشد.

حال می خواهیم با این آموزش به شما یاد دهیم که به چه صورتی می توان یک فروشگاه آنلاین ساخت و با تنظیماتی که انجام می دهید می توانید یک فروشگاه آنلاین سفارشی بسازید، در این تنظیمات میتوانید فرآیند پرداخت، حمل و نقل را تکمیل کنید.

خواهید آموخت که چگونه فهرست موجودی، مالیات، حمل و نقل را مدیریت کنید، به علاوه می توانید یاد بگیرید که به چه صورتی می توانید سرویس های خارجی مانند:

Google Analytics

Mail Chimp

را برای مشتریانتان آنالیز و بازاریابی ایمیل را انجام دهید.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Linkedin WordPress Ecommerce WooCommerce:
Introduction:
۰۰۱-Sell anything with WooCommerce
۰۰۲-What to know ahead of time

Getting Stated:
۰۰۳-Why WooCommerce
۰۰۴-Setting up WordPress for eCommerce

Setting Up Shop With WooCommerce:
۰۰۵-Downloading and installing WooCommerce
۰۰۶-Setting up through the welcome wizard
۰۰۷-Installing Jetpack via the welcome wizard

Adding Products:
۰۰۸-Adding a new product
۰۰۹-Adding an image to a product
۰۱۰-Adding an image gallery
۰۱۱-Working with product data
۰۱۲-Adding categories and tags
۰۱۳-Creating product variations
۰۱۴-Creating global attributes
۰۱۵-Creating digital products
۰۱۶-Adding descriptions
۰۱۷-Grouping products and creating product bundles
۰۱۸-Creating a subscription product
۰۱۹-Importing products

Coustomizing Your Theme:
۰۲۰-Installing Storefront
۰۲۱-Customizing theme colors
۰۲۲-Customizing the welcome page
۰۲۳-Customizing the shop page
۰۲۴-Configuring the sidebar
۰۲۵-Customizing the product page
۰۲۶-Customizing cart and checkout page

Setting Up Shapping Options:
۰۲۷-Choosing shipping options
۰۲۸-Creating shipping zones
۰۲۹-Setting up flat rate shipping
۰۳۰-Setting up free shipping
۰۳۱-Setting up live rates
۰۳۲-Printing shipping labels
۰۳۳-Consolidating multichannel shipping

Setting Up Payment:
۰۳۴-Configuring payment options
۰۳۵-Setting up PayPal
۰۳۶-Setting up Stripe
۰۳۷-Configuring additional payment methods

Setting Up Taxes:
۰۳۸-Configuring tax settings
۰۳۹-Adding tax rates
۰۴۰-Using additional tax rates
۰۴۱-Connecting your store to TaxJar

Connecting To Services:
۰۴۲-Installing Google Analytics
۰۴۳-Installing Mailchimp for WooCommerce
۰۴۴-Installing Facebook for WooCommerce

Managing Sales:
۰۴۵-Testing the customer experience
۰۴۶-Managing orders
۰۴۷-Managing refunds
۰۴۸-Managing reports
۰۴۹-Creating coupons

Woocommerce Setting:
۰۵۰-General settings
۰۵۱-Product settings
۰۵۲-Checkout settings
۰۵۳-Email settings
۰۵۴-Integrating with 3rd party platforms

Mobile Apps:
۰۵۵-Installing the WooCommerce mobile app

Conclision:
۰۵۶-Next steps

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
Getting Stated
3
Why WooCommerce (نمایش رایگان)
ویدئو

Setting Up Shop With WooCommerce
Adding Products
8
Adding a new product (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Adding an image gallery (نمایش رایگان)
ویدئو

11

12

13

14

15

16
Adding descriptions (نمایش رایگان)
ویدئو

19
Importing products (نمایش رایگان)
ویدئو

Coustomizing Your Theme
20
Installing Storefront (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Customizing theme colors (نمایش رایگان)
ویدئو

22

23

24
Configuring the sidebar (نمایش رایگان)
ویدئو

25

Setting Up Shapping Options
27

28
Creating shipping zones (نمایش رایگان)
ویدئو

30
Setting up free shipping (نمایش رایگان)
ویدئو

31
Setting up live rates (نمایش رایگان)
ویدئو

32
Printing shipping labels (نمایش رایگان)
ویدئو

Setting Up Payment
34

35
Setting up PayPal (نمایش رایگان)
ویدئو

36
Setting up Stripe (نمایش رایگان)
ویدئو

Setting Up Taxes
38
Configuring tax settings (نمایش رایگان)
ویدئو

39
Adding tax rates (نمایش رایگان)
ویدئو

40

Connecting To Services
Managing Sales
46
Managing orders (نمایش رایگان)
ویدئو

47
Managing refunds (نمایش رایگان)
ویدئو

48
Managing reports (نمایش رایگان)
ویدئو

49
Creating coupons (نمایش رایگان)
ویدئو

Woocommerce Setting
50
General settings (نمایش رایگان)
ویدئو

51
Product settings (نمایش رایگان)
ویدئو

52
Checkout settings (نمایش رایگان)
ویدئو

53
Email settings (نمایش رایگان)
ویدئو

Mobile Apps
Conclision
56
Next steps (نمایش رایگان)
ویدئو