آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Linkedin WordPress Essential Training

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Linkedin WordPress Essential Training:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره متوجه می شوید که WordPress میلیون ها وبلاک و Website بسیار قوی خواهد ساخت. می توانید با نحوه ی ایجاد پلتفرم انتشار قدرتمندی داشته باشید.

نحوه ی ایجاد و انتشار پست ها و صفحات، سفارش سازی Site با Themes، منوهای سفارشی و گسترش WordPress با پلاگین آشنا خواهید شد.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Linkedin WordPress Essential Training:
Introduction:
۰۱-Welcome
۰۲-Gutenberg The WordPress Block Editor
۰۳-Install, test, and provide feedback
۰۴-Using the WordPress Block Editor
۰۵-What’s new in 4.7

Getting to Know WordPress:
۰۱-What is WordPress
۰۲-WordPress WordPress.org and WordPress.com What is the difference

Getting Started:
۰۱-How WordPress works
۰۲-Installing and running WordPress
۰۳-Accessing your WordPress site
۰۴-Using the WordPress admin panel
۰۵-Using the WordPress toolbar

Creating Posts:
۰۱-Understanding posts
۰۲-Posts vs. pages in WordPress
۰۳-Creating a new post
۰۴-Introducing the post editor view
۰۵-Creating and formatting your first post with the content editor toolbar
۰۶-Using quick shortcuts to format text
۰۷-Creating and editing links
۰۸-What is the difference between categories and tags
۰۹-Using categories and tags
۱۰-Using revisions
۱۱-Publishing and scheduling posts
۱۲-Truncating posts and using excerpts
۱۳-Using post formats

Adding Images and Media:
۰۱-How WordPress handles media elements Update
۰۲-Adding images to posts and pages
۰۳-Moving an image to a new location
۰۴-Creating image galleries
۰۵-Using featured image
۰۶-Adding images from other sites
۰۷-Adding content from YouTube and similar sites
۰۸-Working with audio and video

Creating Pages:
۰۱-When to use pages
۰۲-Creating a page
۰۳-Using page templates
۰۴-Creating page hierarchies

Managing Content:
۰۱-WordPress is a content management system
۰۲-Navigating the admin panel
۰۳-QuickBulk Edit posts and pages
۰۴-Using the Media Grid
۰۵-Using attachment pages

Changing the Appearance of Your Site:
۰۱-Separation of style and content
۰۲-What are themes and how do they work
۰۳-Introducing the Customizer Update
۰۴-Previewing, installing, and changing themes
۰۵-Customizing your theme
۰۶-Understanding how to make user-friendly navigation
۰۷-Creating and customizing menus
۰۸-Using widgets
۰۹-Combining custom menus and widgets
۱۰-Changing what the home page displays
۱۱-Getting and installing third-party themes

Extending WordPress with Plugins:
۰۱-What are plugins and how do they work
۰۲-Finding, vetting, and selecting plugins
۰۳-Installing, activating, and upgrading plugins
۰۴-Some useful plugin types to start with
۰۵-A sample set of plugins on the demo site
۰۶-Sidebar Addressing the myth of the must-have plugin

Users and User Profiles:
۰۱-How WordPress handles users
۰۲-Editing your user profile
۰۳-Creating your gravatar profile
۰۴-Understanding WordPress’s user roles and capabilities
۰۵-Adding and managing users

Configuring Settings:
۰۱-Plug and play and beyond
۰۲-Configuring general settings
۰۳-Changing the language of your site
۰۴-Configuring writing and reading settings
۰۵-Changing the default category
۰۶-Configuring media and permalinks settings

Getting and Interacting with Readers:
۰۱-Setting up your site for discussions (comments)
۰۲-Managing comments and spam
۰۳-Getting new readers through social sharing

WordPress Behind the Curtain:
۰۱-Managing WordPress on the back end

Maintenance and Security:
۰۱-Is WordPress safe and secure
۰۲-Keeping up to date
۰۳-Security through hosting plugins and third party services
۰۴-What to do when something goes wrong, aka resolving the white screen of death

Diving Further into the World of WordPress:
۰۱-Moving content from one WordPress site to another
۰۲-Going further with WordPress

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1
Welcome (نمایش رایگان)
ویدئو

5
What's new in 4.7 (نمایش رایگان)
ویدئو

Getting to Know WordPress
Getting Starte
Creating Pages
34
When to use pages (نمایش رایگان)
ویدئو

35
Creating a page (نمایش رایگان)
ویدئو

36
Using page templates (نمایش رایگان)
ویدئو

37

Managing Content
Users and User Profiles
Getting and Interacting with Readers
WordPress Behind the Curtain
Diving Further into the World of WordPress