آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

LPIC-1 and Linux Plus

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

ال‌پی‌ای یا بنیاد حرفه‌ای لینوکس (Linux Professional Institute) یک بنیاد ناسودبر است که امکان فروش-مستقل گواهی‌نامه حرفه‌ای برای مدیران شبکه و یا برنامه نویسان لینوکس‌کار است . همچنین این شرکت محصولی به نام LPIC ارائه می‌دهد.این محصول تاییدنامه ایست که میزان توانایی اشخاص را تضمین می‌کند . همچنین امتحان‌های ال‌پی‌ای در تمام کشورها قابل اجرا هستند که همچنین به شمار زیادی از زبان‌ها ترجمه شده‌اند. در دوره آموزشی CBT Nuggets LPI Linux LPIC-1 101 and CompTIA Linux Plus شما با مباحث آزمون ال‌پی‌ای آشنا میشوید.

LPIC1 & CompTIA Linux+ Intro
Hardware Settings
Boot the System
Change Runlevels and Reboot or Shutdown the System
Design Hard Disk Layout
Install a Boot Manager
Manage Shared Libraries
Debian Package Management
RPM & YUM Package Management
Work on the Command Line
Process Text Streams Using Filters
Perform Basic File Management
Use Streams, Pipes, and Redirects
Create, Monitor, and Kill Processes
Process Priorities
Search Text Files with Regular Expressions
Perform Basic File Editing Operations Using vi
Create Partitions and Filesystems
Maintain the Integrity of Filesystems
Control Mounting and Unmounting of Filesystems
Manage Disk Quotas
Manage File Permissions and Ownership
Create and Change Hard and Symbolic Links
Find System Files and Place Files in the Correct Location

 

برای دیدن بقیه دوره های زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

LPIC 1
2
Hardware Settings (نمایش رایگان)
ویدئو

3
Boot the System (نمایش رایگان)
ویدئو

5
Design Hard Disk Layout (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Install a Boot Manager (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Manage Shared Libraries (نمایش رایگان)
ویدئو

8

10
Work on the Command Line (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Process Priorities (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Manage Disk Quotas (نمایش رایگان)
ویدئو