آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Lynda Bootstrap Training and Tutorials

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

امروز می خواهیم یکسری از آموزش های موسسه ی Lynda با عنوان دوره ی تخصصی  Bootstrap را برای شما به اشتراک بگذاریم.

Bootstrap چیست؟؟

Bootstrap یکسری ابزارهای تحت وب و نرم افزار تحت وب است، که شامل دستورات CSS، HTML و توابع جاوا اسکریپت جهت تولید فرم ها،دکمه ها،تب ها و سایر المان های مورد نیاز طراحی وب می باشد.

آموزش های فوق بصورت پایه ای بوده و برای افرادی که قصد دارند تازه این مفاهیم را یاد بگیرند بسیار مناسب است.

موسسه Lynda زیر مجموعه وب سایت بسیار معروف Linked In به حساب می آید، که آموزش های الکترونیک(E-Learning) در زمینه های مختلف را تولید می کند، مانند:

برنامه نویسی

شبکه و…

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، وشامل سرفصل های زیر می باشد:

Lynda Bootstrap Training and Tutorials:
Introduction:
۰۱-Welcome
۰۲-What you should know
۰۳-Use the exercise files

Getting Started:
۰۴-Introduction
۰۵-Installation options
۰۶-Creating a basic template

Using Basic Styles:
۰۸-Basic styles overview
۰۹-Basic typography
۱۰-Typographic utilities
۱۱-Blockquotes and lists
۱۲-Using colors with Bootstrap
۱۳-Work with images
۱۴-CSS variables

Mastering Layout with Bootstrap:
۱۵-Layout overview
۱۶-Containers and rows
۱۷-Use columns
۱۸-Multiple column classes
۱۹-Offset columns
۲۰-Nested columns
۲۱-Custom order
۲۲-Grid alignment options
۲۳-Display properties
۲۴-Flexbox container options
۲۵-Individual flex elements
۲۶-Floating elements
۲۷-Margin and padding
۲۸-Visibility
۲۹-Sizing utilities
۳۰-Using borders

Using Navs and Navbar Components:
۳۲-Navbar overview
۳۳-Create basic navigation
۳۴-Create a navbar
۳۵-Use branding and text
۳۶-Add a dropdown to navigation
۳۷-Add form elements
۳۸-Control positioning
۳۹-Create collapsible content

Style Element Overview:
۴۰-Basic style element overview
۴۱-Create buttons
۴۲-Button groups
۴۳-Use badges
۴۴-Progress bar styles
۴۵-List groups
۴۶-Breadcrumbs

Using Layout Component:
۴۸-Layout components overview
۴۹-Add a jumbotron
۵۰-Table styles
۵۱-Basic card layouts
۵۲-Card content classes
۵۳-Card layouts
۵۴-Use the media object

Using Form Styles:
۵۶-Form styles overview
۵۷-Create a basic form
۵۸-Checkboxes and radio classes
۵۹-Size and validation styles
۶۰-Special form styles
۶۱-Multicolumn forms
۶۲-Create input groups

Working with Interactive Components:
۶۳-Interactive component overview
۶۴-Add tooltips
۶۵-Display popovers
۶۶-Create alerts
۶۷-Use dropdowns
۶۸-Add collapse accordions
۶۹-Use modals
۷۰-Build carousels
۷۱-Use scrollspy

Conclusion:
۷۳-Next steps

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1
Welcome (نمایش رایگان)
ویدئو

2
What you should know (نمایش رایگان)
ویدئو

3
Use the exercise files (نمایش رایگان)
ویدئو

Getting Started
4
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

5
Installation options (نمایش رایگان)
ویدئو

6

Using Basic Styles
7
Basic styles overview (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Basic typography (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Typographic utilities (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Blockquotes and lists (نمایش رایگان)
ویدئو

Using colors with Bootstrap
ویدئو

12
Work with images (نمایش رایگان)
ویدئو

13
CSS variables (نمایش رایگان)
ویدئو

Mastering Layout with Bootstrap
14
Layout overview (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Containers and rows (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Use columns (نمایش رایگان)
ویدئو

17
Multiple column classes (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Offset columns (نمایش رایگان)
ویدئو

19
Nested columns (نمایش رایگان)
ویدئو

20
Custom order (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Grid alignment options (نمایش رایگان)
ویدئو

22
Display properties (نمایش رایگان)
ویدئو

23

24
Individual flex elements (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Floating elements (نمایش رایگان)
ویدئو

26
Margin and padding (نمایش رایگان)
ویدئو

27
Visibility (نمایش رایگان)
ویدئو

28
Sizing utilities (نمایش رایگان)
ویدئو

29
Using borders (نمایش رایگان)
ویدئو

Using Navs and Navbar Components
30
Navbar overview (نمایش رایگان)
ویدئو

31
Create basic navigation (نمایش رایگان)
ویدئو

32
Create a navbar (نمایش رایگان)
ویدئو

33
Use branding and text (نمایش رایگان)
ویدئو

34

35
Add form elements (نمایش رایگان)
ویدئو

36
Control positioning (نمایش رایگان)
ویدئو

37

Style Element Overview
38

39
Create buttons (نمایش رایگان)
ویدئو

40
Button groups (نمایش رایگان)
ویدئو

41
Use badges (نمایش رایگان)
ویدئو

42
Progress bar styles (نمایش رایگان)
ویدئو

43
List groups (نمایش رایگان)
ویدئو

44
Breadcrumbs (نمایش رایگان)
ویدئو

Using Layout Component
45

46
Add a jumbotron (نمایش رایگان)
ویدئو

47
Table styles (نمایش رایگان)
ویدئو

48
Basic card layouts (نمایش رایگان)
ویدئو

49
Card content classes (نمایش رایگان)
ویدئو

50
Card layouts (نمایش رایگان)
ویدئو

51
Use the media object (نمایش رایگان)
ویدئو

Using Form Styles
52
Form styles overview (نمایش رایگان)
ویدئو

53
Create a basic form (نمایش رایگان)
ویدئو

54

55

56
Special form styles (نمایش رایگان)
ویدئو

57
Multicolumn forms (نمایش رایگان)
ویدئو

58
Create input groups (نمایش رایگان)
ویدئو

Working with Interactive Components
60
Add tooltips (نمایش رایگان)
ویدئو

61
Display popovers (نمایش رایگان)
ویدئو

62
Create alerts (نمایش رایگان)
ویدئو

63
Use dropdowns (نمایش رایگان)
ویدئو

64
Add collapse accordions (نمایش رایگان)
ویدئو

65
Use modals (نمایش رایگان)
ویدئو

66
Build carousels (نمایش رایگان)
ویدئو

67
Use scrollspy (نمایش رایگان)
ویدئو

Conclusion
68
Next steps (نمایش رایگان)
ویدئو