آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Lynda Learning C# Algorithms

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Learning C# Algorithms:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Lynda Learning C# Algorithms:

Introduction:
۰۱-Welcome
۰۲-What to know before watching this course
۰۳-Using the exercise files

Algorithms and Data Structure Overview:
۰۴-Reasons for this course
۰۵-What algorithms are
۰۶-When to really use algorithms

Linked List:
۰۷-Linked list explained
۰۸-Linked list demo part 1
۰۹-Linked list demo part 2
۱۰-Code walkthrough

Stack:
۱۱-Stack explained
۱۲-Stack demo part 1
۱۳-Stack demo part 2
۱۴-Code walkthrough

Queue:
۱۵-Queue explained
۱۶-Queue demo part 1
۱۷-Queue demo part 2
۱۸-Code walkthrough

Binary Search:
۱۹-Binary search explained
۲۰-Binary search demo
۲۱-Code walkthrough

Linear Search:
۲۲-Linear search explained
۲۳-Linear search demo
۲۴-Code walkthrough

Conclusion:
۲۵-Next steps
۲۶-Thank you

برای دیدن تمام د.ره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1
Welcome (نمایش رایگان)
ویدئو

3
Using the exercise files (نمایش رایگان)
ویدئو

Algorithms and Data Structure Overview
4
Reasons for this course (نمایش رایگان)
ویدئو

5
What algorithms are (نمایش رایگان)
ویدئو

Linked List
7
Linked list explained (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Linked list demo part 1 (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Linked list demo part 2 (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Code walkthrough (نمایش رایگان)
ویدئو

Stack
11
Stack explained (نمایش رایگان)
ویدئو

12
Stack demo part 1 (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Stack demo part 2 (نمایش رایگان)
ویدئو

14
Code walkthrough (نمایش رایگان)
ویدئو

Queue
15
Queue explained (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Queue demo part 1 (نمایش رایگان)
ویدئو

17
Queue demo part 2 (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Code walkthrough (نمایش رایگان)
ویدئو

Binary Search
19
Binary search explained (نمایش رایگان)
ویدئو

20
Binary search demo (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Code walkthrough (نمایش رایگان)
ویدئو

Linear Search
22
Linear search explained (نمایش رایگان)
ویدئو

23
Linear search demo (نمایش رایگان)
ویدئو

24
Code walkthrough (نمایش رایگان)
ویدئو

Conclusion
25
Next steps (نمایش رایگان)
ویدئو

26
Thank you (نمایش رایگان)
ویدئو