آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Lynda Programmatic UI with Unity

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Programmatic UI with Unity:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره یاد خواهید گرفت که به چه صورتی می تو.ان رابط گرافیکی برای Unity با کدنویسی ایجاد کرد.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Lynda Programmatic UI with Unity:
Introduction:
۱-welcome
۲-WhatYouShouldKnow
۳-How use exercise files
۴-Unity Overview & Configuration

Manual UI Creation Review:
۵-Set Up The Canvas
۶-Create a Text Elemant
۷-Create a Button Element

Create UI Elements from Prefabs:
۸-Construct Prefabs
۹-Instantiate Prefabs
۱۰-Create Prefab Constructors

Advanced Scripting for Events:
۱۱-Delegates
۱۲-Events
۱۳-Listeners

Event Modification at Runtime:
۱۴-Add Listeners For Buttons
۱۵-Use The Event Trigger Component
۱۶-Event Systems

Create UI Elements from Scratch:
۱۷-Script UI Elements
۱۸-Position UI Element
۱۹-Configure Events

In-Game Elements:
۲۰-InWorldUI
۲۱-PositionAndRotation

Custom UI Elements:
۲۲-NestedMenu
۲۳-Tooltip
۲۴-Table
۲۵-DragSnapSlider

Next Steps:
۲۶-NextSteps

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1
welcome (نمایش رایگان)
ویدئو

2
What You ShouldKnow (نمایش رایگان)
ویدئو

3
How use exercise files (نمایش رایگان)
ویدئو

Manual UI Creation Review
5
Set Up The Canvas (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Create a Text Elemant (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Create a Button Element (نمایش رایگان)
ویدئو

Create UI Elements from Prefabs
8
Construct Prefabs (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Instantiate Prefabs (نمایش رایگان)
ویدئو

10

Advanced Scripting for Events
11
Delegates (نمایش رایگان)
ویدئو

12
Events (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Listeners (نمایش رایگان)
ویدئو

Event Modification at Runtime
14

16
Event Systems (نمایش رایگان)
ویدئو

Create UI Elements from Scratch
17
Script UI Elements (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Position UI Element (نمایش رایگان)
ویدئو

19
Configure Events (نمایش رایگان)
ویدئو

In-Game Elements
20
InWorldUI (نمایش رایگان)
ویدئو

21
PositionAndRotation (نمایش رایگان)
ویدئو

Custom UI Elements
22
NestedMenu (نمایش رایگان)
ویدئو

23
Tooltip (نمایش رایگان)
ویدئو

24
Table (نمایش رایگان)
ویدئو

25
DragSnapSlider (نمایش رایگان)
ویدئو

Next Steps
26
Next Steps (نمایش رایگان)
ویدئو