آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Understanding FTP

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

 Understanding FTP:

WX30 intro

XR15 wysk

XR15 ex files

what

client

browser

windows

linux

command line

sftp

XR15 bye

برای دیدن بقیه دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1
WX30 intro (نمایش رایگان)
ویدئو

2
XR15 wysk (نمایش رایگان)
ویدئو

3
XR15_exfiles (نمایش رایگان)
ویدئو

4
what (نمایش رایگان)
ویدئو

5
client (نمایش رایگان)
ویدئو

6
browser (نمایش رایگان)
ویدئو

7
windows (نمایش رایگان)
ویدئو

8
linux (نمایش رایگان)
ویدئو

9
commandline (نمایش رایگان)
ویدئو

10
sftp (نمایش رایگان)
ویدئو

Conclusion
11
XR15 bye (نمایش رایگان)
ویدئو