آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Lynda WordPress Building Progressive Themes with WP Rig

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

WordPress Building Progressive Themes with WP Rig:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره با ابزار جدیدی به نام WP Rig که باعث آسان سازی Themes پیشرفته در WordPressمی باشد.

می توانید از طریق این ابزار طالحی سریعتر Style Theme و سفارشی سازی و بهینه سازی Theme و اعمال تغییرات در کدنویسی صورت می گیرد. با نصب و پیکربندی WP Rig، ویرایش  کد CSS و PHP و JavaScript، افزودن ویژگی های پیشرفته را یاد خواهید گرفت.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Lynda WordPress Building Progressive Themes with WP Rig :
Introduction:
۰۱-Welcome

Configure a Development Environment for WP Rig:
۰۲-Set up your development environment
۰۳-Install Node.js and Composer
۰۴-Install or update to Gulp 4

Install and Configure WP Rig:
۰۵-Pick a name for your theme
۰۶-Get a fresh copy of WP Rig
۰۷-How WP Rig works.
۰۸-Configure WP Rig for your project
۰۹-Configure BrowserSync
۱۰-Run the WP Rig installer
۱۱-Configure VS Code workspace settings
۱۲-Build activate and test your new theme

CSS:
۱۳-CSS in WP Rig
۱۴-Edit CSS
۱۵-CSS custom properties (a.k.a. CSS variab)
۱۶-Sass in WP Rig
۱۷-Add and use web fonts
۱۸-In-body modular style sheets
۱۹-Configure conditional preloading

PHP and WordPress Templates:
۲۰-Templates in WP Rig
۲۱-Edit existing templates
۲۲-Make changes to theme functions
۲۳-Sidebar – Keep strings translatable
۲۴-Optional template files
۲۵-Make your theme modular
۲۶-AMP integration in WP Rig

JavaScript:
۲۷-JavaScript in WP Rig
۲۸-Enqueue, async, or defer JavaScript
۲۹-Write better code with ESLint

Advanced Theme Features:
۳۰-The role of functions.php
۳۱-Add a new custom menu
۳۲-Custom background colors and images
۳۳-Custom logo
۳۴-Gutenberg theme features
۳۵-Enable AMP support
۳۶-Widgetized areas
۳۷-Custom header

Going Further with WP Rig:
۳۸-The translate function
۳۹-The export function
۴۰-How to contribute to WP Rig
۴۱-Going further with WordPress and WP Rig

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1
Welcome (نمایش رایگان)
ویدئو

Configure a Development Environment for WP Rig
Install and Configure WP Rig
CSS
13
CSS in WP Rig (نمایش رایگان)
ویدئو

14
Edit CSS (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Sass in WP Rig (نمایش رایگان)
ویدئو

17
Add and use web fonts (نمایش رایگان)
ویدئو

18

PHP and WordPress Templates
20
Templates in WP Rig (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Edit existing templates (نمایش رایگان)
ویدئو

24
Optional template files (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Make your theme modular (نمایش رایگان)
ویدئو

26

JavaScript
27
JavaScript in WP Rig (نمایش رایگان)
ویدئو

Advanced Theme Features
30

31
Add a new custom menu (نمایش رایگان)
ویدئو

33
Custom logo (نمایش رایگان)
ویدئو

34
Gutenberg theme features (نمایش رایگان)
ویدئو

35
Enable AMP support (نمایش رایگان)
ویدئو

36
Widgetized areas (نمایش رایگان)
ویدئو

37
Custom header (نمایش رایگان)
ویدئو

Going Further with WP Rig
38
The translate function (نمایش رایگان)
ویدئو

39
The export function (نمایش رایگان)
ویدئو

40