آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Lynda WordPress Ecommerce Easy Digital Downloads

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

WordPress Ecommerce Easy Digital Downloads:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Lynda WordPress Ecommerce Easy Digital Downloads:
Introduction:
۰۱٫ Welcome
۰۲٫ What you need to know

Getting Started:
۰۳٫ Why Easy Digital Downloads (EDDs)
۰۴٫ Setting up WordPress for ecommerce
۰۵٫ Download and configure EDD

Adding Products:
۰۶٫ Add a new product
۰۷٫ Add images to a product
۰۸٫ Work with product data
۰۹٫ Product variations

Additional Product Types:
۱۰٫ Add a software product
۱۱٫ Create a recurring product
۱۲٫ Import EDD sample data

Setting Up Payment:
۱۳٫ Configure payment options
۱۴٫ Set up PayPal payments
۱۵٫ Set up Stripe payments
۱۶٫ Consider other payment methods

Setting Up Taxes:
۱۷٫ Configure tax settings
۱۸٫ Comply with EU VAT

Customizing Your Theme:
۱۹٫ Install an EDD-specific theme
۲۰٫ Customize EDD styles
۲۱٫ Configure the sidebar
۲۲٫ Customize the product page

Connecting to Services:
۲۳٫ Work with third-party services
۲۴٫ Install Google Analytics
۲۵٫ Install MailChimp

EDD Settings:
۲۶٫ General settings
۲۷٫ Download settings
۲۸٫ Terms and conditions settings
۲۹٫ Email settings

Managing Sales:
۳۰٫ Testing the customer experience
۳۱٫ Viewing orders
۳۲٫ Managing reports
۳۳٫ Creating dicount codes

Conclusion:
۳۴٫ Next steps

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1
Welcome (نمایش رایگان)
ویدئو

2
What you need to know (نمایش رایگان)
ویدئو

Getting Started
Adding Products
6
Add a new product (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Add images to a product (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Work with product data (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Product variations (نمایش رایگان)
ویدئو

Additional Product Types
10
Add a software product (نمایش رایگان)
ویدئو

11

12
Import EDD sample data (نمایش رایگان)
ویدئو

Setting Up Payment
13

14
Set up PayPal payments (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Set up Stripe payments (نمایش رایگان)
ویدئو

Setting Up Taxes
17
Configure tax settings (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Comply with EU VAT (نمایش رایگان)
ویدئو

Customizing Your Theme
20
Customize EDD styles (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Configure the sidebar (نمایش رایگان)
ویدئو

22

Connecting to Services
24
Install Google Analytics (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Install MailChimp (نمایش رایگان)
ویدئو

EDD Settings
26
General settings (نمایش رایگان)
ویدئو

27
Download settings (نمایش رایگان)
ویدئو

29
Email settings (نمایش رایگان)
ویدئو

Managing Sales
31
Viewing orders (نمایش رایگان)
ویدئو

32
Managing reports (نمایش رایگان)
ویدئو

33
Creating dicount codes (نمایش رایگان)
ویدئو

Conclusion
34
Next steps (نمایش رایگان)
ویدئو