آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Lynda WordPress Ecommerce WooCommerce 2015

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

WordPress Ecommerce WooCommerce 2015:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره یاد خواهید گرفت که به چه صورتی فروشگاه آنلاین یکی از راه های تجارت الکترونیک محبوب و قابل اعتماد برای WordPress را با WooCommerce ایجاد خواهید کرد.

یاد خواهید گرفت که پلاگین در WordPress، تنظیمات موجودی، مالیات و حمل و نقل، اضافه کردن محصولات و مدیریت فروش و سفارش و… آشنا خواهید شد.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Lynda WordPress Ecommerce WooCommerce 2015:
Introduction:
۰۱-Create an easy-to-use ecommerce store with WooCommerce
۰۲-What you need to know

Getting Started:
۰۳-Why WooCommerce
۰۴-Setting up WordPress for ecommerce

Setting Up Shop with WooCommerce:
۰۵-Download and install WooCommerce
۰۶-Welcome wizard

Adding Products:
۰۷-Add a new product
۰۸-Add images to a product
۰۹-Work with product data
۱۰-Add categories and tags
۱۱-Product variations
۱۲-Create digital products
۱۳-Add descriptions
۱۴-Grouped products and product bundles
۱۵-Create a subscription product
۱۶-Import products

Setting Up Shipping Options:
۱۷-Pick shipping options
۱۸-Create shipping zones
۱۹-Set up flat-rate shipping
۲۰-Set up free shipping
۲۱-Set up live rates
۲۲-Printing shipping labels
۲۳-Consolidating multichannel shipping

Setting Up Payment:
۲۴-Configure payment options
۲۵-Set up PayPal
۲۶-Set up Stripe
۲۷-Additional payment methods

Setting Up Taxes:
۲۸-Configure tax settings
۲۹-Add tax rates
۳۰-Use additional tax rates
۳۱-Connect your store to TaxJar

Customizing Your Theme:
۳۲-Install Storefront
۳۳-Customize theme colors
۳۴-Customize the shop page
۳۵-Configure the sidebar
۳۶-Customize the product page
۳۷-Use the Products block

Connecting to Services:
۳۸-Install Google Analytics
۳۹-Install MailChimp

WooCommerce Settings:
۴۰-General setting
۴۱-Product settings
۴۲-Checkout settings
۴۳-Email settings
۴۴-Integration settings and API settings
۴۵-Advanced settings

Managing Sales:
۴۶-Test the customer experience
۴۷-Manage orders
۴۸-Manage reports
۴۹-Create coupons

Conclusion:
۵۰-Next steps

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Getting Started
3
Why WooCommerce (نمایش رایگان)
ویدئو

Setting Up Shop with WooCommerce
6
Welcome wizard (نمایش رایگان)
ویدئو

Adding Products
7
Add a new product (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Add images to a product (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Work with product data (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Add categories and tags (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Product variations (نمایش رایگان)
ویدئو

12
Create digital products (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Add descriptions (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Import products (نمایش رایگان)
ویدئو

Setting Up Shipping Options
Pick shipping options
ویدئو

18
Create shipping zones (نمایش رایگان)
ویدئو

19

20
Set up free shipping (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Set up live rates (نمایش رایگان)
ویدئو

22
Printing shipping labels (نمایش رایگان)
ویدئو

Setting Up Payment
24

25
Set up PayPal (نمایش رایگان)
ویدئو

26
Set up Stripe (نمایش رایگان)
ویدئو

27

Setting Up Taxes
28
Configure tax settings (نمایش رایگان)
ویدئو

29
Add tax rates (نمایش رایگان)
ویدئو

30
Use additional tax rates (نمایش رایگان)
ویدئو

31

Customizing Your Theme
32
Install Storefront (نمایش رایگان)
ویدئو

33
Customize theme colors (نمایش رایگان)
ویدئو

34
Customize the shop page (نمایش رایگان)
ویدئو

35
Configure the sidebar (نمایش رایگان)
ویدئو

36

37
Use the Products block (نمایش رایگان)
ویدئو

Connecting to Services
38
Install Google Analytics (نمایش رایگان)
ویدئو

39
Install MailChimp (نمایش رایگان)
ویدئو

WooCommerce Settings
40
General setting (نمایش رایگان)
ویدئو

41
Product settings (نمایش رایگان)
ویدئو

42
Checkout settings (نمایش رایگان)
ویدئو

43
Email settings (نمایش رایگان)
ویدئو

45
Advanced settings (نمایش رایگان)
ویدئو

Managing Sales
46

47
Manage orders (نمایش رایگان)
ویدئو

48
Manage reports (نمایش رایگان)
ویدئو

49
Create coupons (نمایش رایگان)
ویدئو

Conclusion
50
Next steps (نمایش رایگان)
ویدئو