آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Lynda WordPress Plugins SEO

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

WordPress Plugins SEO:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Lynda WordPress Plugins SEO:
Introduction:
۰۱-Welcome
۰۲-What you need to know
۰۳-Exercise files

SEO Principles:
۰۱-Fundamentals of SEO
۰۲-Keyword strategies
۰۳-SEO factors outside of WordPress
۰۴-Prevent confusion with tags and categories

SEO All in One Pack:
۰۱-Install and activate All in One SEO Pack
۰۲-Configure title and general settings
۰۳-Configure other general settings
۰۴-Add SEO info for posts and pages
۰۵-Add XML sitemaps
۰۶-Add social meta
۰۷-Pro features

Yoast SEO:
۰۱-Install and activate Yoast SEO
۰۲-Import SEO content
۰۳-Overview and basic setup
۰۴-Add SEO info to posts and pages
۰۵-Add social info to posts and pages
۰۶-Bulk edit posts and pages
۰۷-Configure a title separator
۰۸-Configure XML sitemaps
۰۹-Verify webmaster tools
۱۰-Redirect Google Search Console errors
۱۱-Yoast Premium plugins
۱۲-Build a reusable import file

Accelerated Mobile Pages:
۰۱-Why we need AMP
۰۲-Install the AMP plugin

Conclusion:
۰۱-Next steps

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1
Welcome (نمایش رایگان)
ویدئو

2
What you need to know (نمایش رایگان)
ویدئو

3
Exercise files (نمایش رایگان)
ویدئو

SEO Principles
SEO All in One Pack
12
Add XML sitemaps (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Add social meta (نمایش رایگان)
ویدئو

14
Pro features (نمایش رایگان)
ویدئو

Yoast SEO
16
Import SEO content (نمایش رایگان)
ویدئو

17
Overview and basic setup (نمایش رایگان)
ویدئو

20

21

22
Configure XML sitemaps (نمایش رایگان)
ویدئو

23
Verify webmaster tools (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Yoast Premium plugins (نمایش رایگان)
ویدئو

26

Accelerated Mobile Pages
27
Why we need AMP (نمایش رایگان)
ویدئو

28
Install the AMP plugin (نمایش رایگان)
ویدئو

Conclusion
29
Next steps (نمایش رایگان)
ویدئو